Konferencja: Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych

Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej symulacji medycznej, także w zakresie zarządzania i organizacji pracy w centrach symulacji medycznej dla pielęgniarstwa i położnictwa.

Powstał jedyny w Polsce Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci

Ośrodek powstał w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Został on wyposażony w pięć dwustanowiskowych symulatorów laparoskowych wirtualnej rzeczywistości firmy Simbionix, które dostarczyliśmy.

Symulacja medyczna w pielęgniarstwie. Przygotowanie przyszłych pielęgniarek zacznijmy już dziś

To, czego student doświadczy, bardziej zapada mu w pamięć. Na podstawie obserwacji i analizy działań potrafi podejmować prawidłowe decyzje kliniczne w konkretnych sytuacjach.

Nasz zespół

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny edukacji, dystrybucji i serwisu produktów do symulacji medycznej.

Najnowsze produkty w naszej ofercie

Pediatric HAL® S2225

Najbardziej zaawansowany pediatryczny symulator na świecie oraz pierwszy, który ma możliwość odwzorowania mimiki twarzy np. gniewu, złości, bólu czy strachu. Pediatric Hal został zaprojektowany tak, aby umożliwić ćwiczącym na każdym etapie rozwijać umiejętności komunikacji, diagnostyki oraz postępowania z małymi pacjentami.

Spine Mentor

Realistyczny symulator do treningu małoinwazyjnych operacji kręgosłupa w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Symulator jest przeznaczony do treningu anestezjologów, chirurgów ortopedów oraz chirurgów medycyny bólu.

Szkolimy bez stresu i ryzyka

Nauka na symulatorach, fantomach i trenażerach dorównuje tradycyjnej edukacji klinicznej w zakresie nabywania umiejętności medycznych. Bez narażania pacjentów na ryzyko, a personel medyczny na stres. Szkolimy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki oraz instruktorów symulacji medycznej na symulatorach wysokiej, średniej i niskiej wierności firmy Gaumard, specjalistycznych symulatorach zabiegowych wysokiej wierności firmy Simbionix, na różnorodnych fantomach i trenażerach, a także wykorzystujemy do nauki wirtualną rzeczywistość stworzoną przez firmę Oxford Medical Simulation. Posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej na szkolenia z zakresu symulacji medycznej oraz współpracujemy z austriackim ośrodkiem szkoleniowym Alpha Medical Concepts.

Zawsze możesz na nas liczyć

Wspieramy naszych klientów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Nie tylko dostarczamy najbardziej zaawansowane technologicznie symulatory i trenażery, ale zapewniamy również serwis sprzętu (naprawę i konserwację). Nasi specjaliści to wyszkoleni profesjonaliści, na których zawsze możesz liczyć. Posiadają autoryzację na naprawy wszystkich sprzedawanych i dystrybuowanych przez Simedu sprzętów symulacji medycznej.