Diagnostyka COVID-19

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Model do nauki pobierania wymazów

  Health Edco
  1 229,99  (999,99  netto) Więcej o produkcie

  Model do nauki pobie­ra­nia wyma­zów z noso­gar­dzieli w postaci prze­kroju podłuż­nego głowy umiesz­czo­nego na pod­sta­wie. Mię­si­sty język umoż­li­wia zasto­so­wa­nie stan­dar­do­wego depre­sora języka.

 • Trenażer do bronchoskopii z możliwością wykonania EBUS-TBNA

  Koken
  Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem tradycyjnego bronchoskopu oraz możliwość  wykonania przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą USG (EBUS-TBNA). Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas endoskopii jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Trenażer do bronchoskopii

  Koken
  19 489,97  (15 845,50  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do nauki bronchoskopii z użyciem cienkiego i tradycyjnego bronchoskopu. Oskrzela zostały wykonane ze specjalnej gumy silikonowej odzwierciedlającej ludzkie tkanki. Widok oskrzeli podczas wziernikowania jest zbliżony do rzeczywistego.

 • Moduł COVID-19

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Moduł COVID-19 dla symu­la­tora 3D Systems Sim­bio­nix U/S Men­tor zapew­nia prak­tyczny tre­ning nie­zbęd­nych umie­jęt­no­ści ultra­so­no­gra­ficz­nych w trak­cie tria­ge’u, oceny stanu zdro­wia i moni­to­ro­wa­nia cho­rych na COVID-19 w miej­scu opieki nad pacjen­tem.

 • Stół do nauki anatomii

  Sectra
  Więcej o produkcie

  Stół do nauki anatomii stanowi idealną platformę szkoleniowa dla studentów medycyny, weterynarii, kadry medycznej i nie tylko. Posiada możliwość bezpośredniego dzielenia się przypadkami klinicznymi z innymi stołami za pomocą wbudowanej usługi „chmurowej” za pośrednictwem internetu. Pozwala na edytowanie, obrabianie, opisywanie i wyświetlanie przypadków fizycznie znajdujących się w serwerach „chmurowych” producenta stołu. Umożliwia generowania i wysyłanie pocztą e-mail linków z dostępem do struktur anatomicznych udostępnionego badania wraz z zapisanymi komentarzami i opisami. Funkcja ustawiania w dowolnym miejscu źródła wirtualnego światła dokoła wizualizowanego w 3D badania pozwala na uwypuklanie trójwymiarowości struktur, uwidacznianie geometrii struktur anatomicznych i generowanie cieni. Oprogramowanie stołu posiada w standardowym wyposażeniu oprogramowanie będące radiologiczną stacją opisową, zawierającą typowy zestaw standardowych narzędzi używanych przez radiologów, w tym obsługę mechanizmów listy roboczej (worklist), identyfikatorów Patient ID oraz narzędzi przepływu pracy (Workflow) dla obrazów DICOM. Stół posiada możliwość pionowej regulacji wysokości oraz regulacji przechyłu. Umożliwia to korzystanie ze stołu także osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Oprogramowanie stołu posiada funkcję blokady ekranu w trybie 3D. Technologia dotyku ekranu to ekran dotykowy pojemnościowy.

   

 • U/S Mentor – Wysokiej wierności symulator do treningu ultrasono…

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  U/S MENTOR™ Wysokiej wierności symulator do treningu ultrasonografii.

  U/S Mentor to wyjątkowej jakości symulator do treningu badań ultrasonograficznych oraz interwencyjnych. Oferuje multidyscyplinarne, realistyczne praktyczne szkolenie dla stale rozrastającego się  zastosowania ultradźwięków w medycynie szczególnie w punkcie opieki (POC). Zapewnia to rezydentom i praktykującym lekarzom możliwość zdobywania i doskonalenia ich umiejętności w dziedzinie ultrasonografii na różnorodnych wirtualnych pacjentach. Symulator jest zaprojektowany do zapewnienia optymalnego środowiska edukacyjnego do osiągnięcia i wykazania pożądanego poziomu kompetencji.

   

  Platforma U/S Mentor

  Symulator U/S Mentor łączy realistyczny męski lub żeński manekin z realistycznymi punktami orientacyjnymi oraz wirtualnym pacjentem (widocznym na ekranie komputera) do ćwiczenia obrazowania, orientacji w anatomii oraz diagnostyki różnorodnych anatomii i patologii.

  Trening na symulatorze zapewnia realistyczne doświadczenie poprzez użycie emulowanych sond ultrasonograficznych do zabiegów przezklatkowych, przezbrzusznych, przezprzełykowych i przezpochwowych.

  Platforma zawiera innowacyjny komputer ,,all-in-one” z dużym ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo dla wygody użytkownika jest dołączona bezprzewodowa klawiatura, myszka oraz funkcyjny pedał nożny, którym można w bez odrywania rąk na przykład „zamrozić” obraz aby wykonać pomiary widocznych w danym momencie struktur anatomicznych.