Osoby starsze

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • New KOHARU - fantom geriatryczny

  New KOHARU – fantom geriatryczny

  Sakamoto Model
  Więcej o produkcie

  Fantom w postaci osoby w starszym wieku. Dedykowany do nauki szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych. Dzięki wyjątkowej ruchomości stawów zapewnia realistyczny trening.

 • teri nasco simedu

  TERi- zaawansowany fantom geriatryczny z osłuchiwaniem i monitorowani…

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń szeroko pojętych umiejętności pielęgniarskich oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje takie jak osłuchiwanie dźwięków serca i płuc, pomiar ciśnienia, zgłębnikowanie oraz monitorowanie parametrów życiowych przy użyciu dołączonych symulowanych monitorów.

 • teri nasco simedu

  TERi- zaawansowany fantom geriatryczny

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń szeroko pojętych umiejętności pielęgniarskich oraz zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje takie jak pomiar ciśnienia, zgłębnikowanie, cewnikowanie, wykonywanie lewatywy oraz badanie prostaty.

 • TERi- fantom geriatryczny

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Pełnopostaciowy trenażer, przedstawiający osobę starszą, przeznaczony do nauki i ćwiczeń umiejętności niezbędnych przy codziennym asystowaniu osobie starszej. Dzięki miękkiej silikonowej skórze oraz dokładnie odwzorowanej twarzy zajęcia stają się niezwykle realistyczne. Fantom posiada funkcje umożliwiające rozwijanie umiejętności takich jak  pielęgnacja stomii, pielęgnacja jamy ustnej, zakraplanie oczu oraz szeroko pojęta pielęgnacja skóry.

 • Advanced Ausculation Geri- fantom geriatryczny – śniada karnacja

  Nasco
  Więcej o produkcie

  Fantom o śniadej karnacji  przedstawiający wygląd osoby w starszym wieku z uwzględnieniem faktury skóry (zmarszczki, fałdy). Przeznaczony jest do nauki szeroko pojętych czynności pielęgnacyjnych osób starszych, umożliwia osłuchiwanie serca, płuc, pomiar ciśnienia, wykonywanie iniekcji i wiele więcej. Posiada realistyczną ruchomość w stawach.

 • Symulator odczuć starczych rozmiar M

  Koken
  7 886,64  (6 411,90  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 155-170 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle, które wpły­wają na pra­wi­dłowe widze­nie. Jest to idealne narzędzie do prowadzenia zajęć pozwalających zrozumieć codzienne życie osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Symulator odczuć starczych – rozmiar L

  Koken
  8 793,15  (7 148,90  netto) Więcej o produkcie

  Symu­la­tor odczuć star­czych dający moż­li­wość doświad­cze­nia fizycz­nego ogra­ni­cze­nia w pode­szłym wieku pasu­jący na pozo­ran­tów o wzro­ście 170-185 cm. Zestaw zawiera ogra­nicz­niki, które mię­dzy innymi ogra­ni­czają rucho­mość sta­wów, redu­kują siłę mię­śniową, powo­dują utratę czę­ścio­wego czu­cia i funk­cji mani­pu­la­cyj­nych, ogra­ni­czają moż­li­wość przy­ję­cia popraw­nej poprawy ciała oraz gogle wpły­wa­jące na pra­wi­dłowe widze­nie.