i.m. domięśniowe

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Patrick- trenażer do iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowy…

  Nasco
  766,29  (623,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony jest do symulacji iniekcji domięśniowych, śródskórnych, podskórnych i typu Z-track. Możliwości chwycenia fałdu skóry oraz obecności drenażu umożliwiającego wykonanie iniekcji z użyciem płynu.

 • Zaawansowane ramię do nauki iniekcji dożylnej, domięśniowej oraz śród…

  Gaumard
  2 210,62  (1 797,25  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer przed­sta­wia­jący ramię osoby doro­słej umiesz­czony na pod­sta­wie z zaci­śniętą dło­nią, który umoż­li­wia ćwi­cze­nie iniek­cji dożyl­nych, domię­śnio­wych i pod­skór­nych. Zapew­nia moż­li­wość dostępu do żyły: odpro­mie­nio­wej, odłok­cio­wej, dołu łok­cio­wego, pro­mie­nio­wej oraz łok­cio­wej. Dzięki reali­stycz­nemu zapro­jek­to­wa­niu żył pod­czas iniek­cji wyczu­walny jest cha­rak­te­ry­styczny moment ich prze­bi­cia.

 • Zaawansowane ramię do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśni…

  Nasco
  3 904,02  (3 174,00  netto) Więcej o produkcie

  Tenażer o ciemnej karnacji przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do  nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły.

 • Zaawansowane ramię do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśni…

  Nasco
  3 904,02  (3 174,00  netto) Więcej o produkcie

  Tenażer o jasnej karnacji przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do  nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły.

 • Zaawansowane ramię do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśni…

  Nasco
  3 904,02  (3 174,00  netto) Więcej o produkcie

  Tenażer o śniadej karnacji przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do  nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły.

 • Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórne…

  Nasco
  7 051,59  (5 733,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do  nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Skóra wykonana z silikonu zapewnia realistyczne wrażenia dotykowe. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły. Dołączona pompa umożliwia ciągły przepływ krwi w półzamkniętym systemie.

 • Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórne…

  6 295,14  (5 118,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły. Dołączona do zestawu pompa generuje ciągły przepływ krwi.

 • Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórne…

  6 295,14  (5 118,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły. Dołączona do zestawu pompa generuje ciągły przepływ krwi.

 • Zaawansowany trenażer ramienia do nauki iniekcji dożylnej, śródskórne…

  6 295,14  (5 118,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający kończynę górną dorosłego człowieka przeznaczony jest do nauki iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej. Zapewnia pełny dostęp żylny do terapii dożylnej, dodatkowo jest wyposażony w miejsca do iniekcji domięśniowych i śródskórnych. Posiada zaawansowany 8-liniowy system żylny umożliwiający iniekcje w pierwszorzędowe i drugorzędowe systemy żył. Obejmuje możliwość wymiany żył i skóry, które mogą być wielokrotnie nakłuwane. Ponadto wyczuwalny jest moment przebicia igły przez ścianę żyły. Dołączona do zestawu pompa generuje ciągły przepływ krwi.