Laparoskopia

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Laparo Analytic- trenażer laparoskopowy z pełną analizą treningu

  Laparo Analytic- trenażer laparoskopowy z pełną analizą treningu

  Laparo
  Więcej o produkcie

  Trenażer przeznaczony do treningu laparoskopowego z automatyczną oceną wykonanego treningu oraz możliwością śledzenia krzywej uczenia.

 • symulator laparoskopowy

  Laparo Advance ver. Station- trenażer laparoskopowy

  Laparo
  Więcej o produkcie

  Trenażer laparoskopowy pozwalający na trening motoryki związanej z operacjami małoinwazyjnymi. Posiada wewnętrzna kamerę i oświetlenie imitujące warunki operacji.

 • Trenażer kolana do wykonywania artroskopii

  Trenażer kolana do wykonywania artroskopii

  Adam Rouilly
  13 330,49  (10 837,80  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer w postaci stawu kola­no­wego umożl­wia­jący naukę pod­sta­wo­wych manew­rów wyko­ny­wa­nych pod­czas artro­sko­pii. Reali­stycz­nej wiel­ko­ści staw jest oto­czony miękką skórą i mię­śniami. Tre­na­żer posiada fabrycz­nie wyko­nane 4 punkty dostę­powe. Ist­nieje moż­li­wość zamó­wie­nia modelu bez wyko­na­nych punk­tów.

  Skóra i mię­śnie mogą zostać w łatwy spo­sób zde­mon­to­wane, a pozo­stałe czę­ści tre­na­żera uży­wane jako funk­cjo­nalny model stawu kola­no­wego. Opcjo­nalny uchwyt umoż­li­wia przy­mo­co­wa­nie tre­na­żera do stołu.

 • Lap Mentor – zaawansowany symulator laparoskopowy

  Surgical Science / Simbionix Products
  Więcej o produkcie

  Symulator LAP Mentor stanowi platformę szkoleniową z zakresu treningu zabiegów laparoskopowych. Został stworzony w oparciu o opinie ekspertów ze środowiska medycznego oraz doświadczonych szkoleniowców.

  Zawiera 18 różnych modułów oraz blisko 70 scenariuszy symulacyjnych, włączając w to zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, bariatrycznej, ginekologii, urologii, proktologii oraz kardiochirurgii.

  Przestrzeń Wirtualnej Sali Operacyjnej zapewnia trening laparoskopowy  na całkowicie nowym poziomie. Ćwiczący jest w pełni zanurzony w środowisku sali operacyjnej: wyposażony jest w zestaw gogli  VR, współpracuje z wirtualnym zespołem, pacjentem oraz używa realnego sprzętu, transferowanego przez system do środowiska wirtualnego.

  Biegłość pracy osiągnięta dzięki odpowiedniemu szkoleniu w obszarze wirtualnej rzeczywistości zmniejsza liczbę błędów podczas rzeczywistych zabiegów chirurgicznych.

  Unikalną zaletą LAP Mentor jest wysoka wierność praktycznego szkolenia złożonych, kompletnych zabiegów laparoskopowych.

  Połączenie plug-and-play pomiędzy haptycznym LAP Mentorem a przenośnymi symulatorami LAP Mentor Express pozwala na połączenie szkolenia indywidualnego i zespołowego.

  Ponadto trening wspierany jest przez liczne pomoce dydaktyczne zwiększające percepcję oraz wiedzę anatomiczną, takie jak mapy anatomiczne 3D, filmy instruktarzowe, dynamiczne podpowiedzi na ekranie.

  Po zakończonej symulacji dostępne są kompleksowe sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia zapewniające informacje zwrotne, umożliwiające dokonanie oceny  poziomu umiejętności, efektywności szkolenia oraz poczynionych postępów przez ćwiczącego.