Breastology Bag- zestaw do nauki samodzielnego badania piersi BSE

Kod produktu: SB47346

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

969,72 zł(788,39 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

6 modeli piersi z mięk­kim ozna­cze­niami, stwo­rzo­nych do nauki i pro­mo­wa­nia wcze­snego wykry­wa­nia raka piersi. Modele są pomocne w szko­le­niu jak odróż­nić tkankę nor­malną, tkankę włók­ni­sto-tor­bie­lo­watą i guzki.

Opis produktu

Modele są ide­alne do pro­mo­wa­nia wcze­snego wykry­wa­nia raka piersi poprzez samo­kon­trolę piersi w ramach pro­mo­wa­nia samo­świa­do­mo­ści piersi. Modele są ide­al­nym narzę­dziem zarówno pod­czas zajęć indy­wi­du­al­nych jak i gru­po­wych.

Sześć mięk­kich piersi, można wyko­rzy­stać do nauki ana­to­mii piersi oraz do tego jak odróż­niać zmiany pomię­dzy tkanką nor­malną, tkankę włók­ni­sto-tor­bie­lo­watą i guzem. Na każ­dym modelu została umiesz­czona instruk­cja obsługi (w j. angiel­skim). Modele i torbę można prać w pralce.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

– bada­nie gru­czołu pier­sio­wego

Funk­cje­/ce­chy:

– zestaw skła­da­jący się z sze­ściu mięk­kich piersi

– ide­alny do nauki ana­to­mii piersi oraz do tego jak odróż­niać zmiany pomię­dzy tkanką nor­malną, tkankę włók­ni­sto-tor­bie­lo­watą i guzki

– z tyłu każ­dego modelu jest umiesz­czona instruk­cja obsługi (w j. angiel­skim)

– modele i torbę można prać w pralce.

– każda z piersi ma 17 cm śred­nicy

W zesta­wie:

– 6 modeli piersi

– torba trans­por­towa

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.