Model w pełni ruchomej żeńskiej miednicy z kością krzyżową

Kod produktu: 4054G

516,6 zł(420,00 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Stanowi odpowiednik modelu 4054. Dodatkowo cechuje go pełna ruchomość oraz montaż za pomocą gumowych połączeń zapewniających szeroki zakres ruchów.

Opis produktu

W pełni ruchomy model żeń­skiej mied­nicy z kością krzy­żową. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje demon­to­walną kość krzy­żową oraz ruchomy staw bio­drowo-krzy­żowy. Ele­menty łączone są za pomocą ela­stycz­nych, gumo­wych połą­czeń.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • nauka ana­to­mii żeń­skiej mied­nicy

Funk­cje­/ce­chy:

  • natu­ralna wiel­kość
  • pełna rucho­mość
  • demon­to­walna kość krzy­żowa
  • gumowe połą­cze­nia zapew­niają sze­roki zakres ruchów modelu

W zesta­wie:

  • model w pełni rucho­mej żeń­skiej mied­nicy z kością krzy­żową

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.