TURP Mentor – symulator szkoleniowy z zakresu zabiegów: TURP, TURB oraz laserowej  operacji BPH

Kod produktu: Turp Mentor

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

TURP Mentor stanowi nowoczesną platformę szkoleniową w zakresie zabiegów: TURP, TURB oraz laserowej operacji BPH. Trening obejmuje między innymi naukę anatomii, korzystania z instrumentarium oraz zarządzanie powikłaniami, bez angażowania prawdziwych pacjentów.

Realistyczne szkolenie, na wysokim poziomie zapewniają takie cechy jak: możliwość korzystania z dedykowanego oryginalnego resektoskopu oraz fotorealistyczna symulacja.

Posiada szereg pomocy edukacyjnych przyspieszających oraz usprawniających proces uczenia się. 

Dostępne wskaźniki efektywności umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej oceny oraz sprawowanie kontroli nad przeprowadzanym treningiem.

Opis produktu

Najbardziej zaawansowany symulator zapewniający szkolenie z zakresu zabiegów: TURP, TURB oraz laserowej operacji BPH.

Kompleksowy program edukacyjny stwarza możliwość odbycia realistycznego treningu z zakresu diagnostyki i leczenia za pomocą metod endoskopowych. Program szkolenia uwzględnia doskonalenie umiejętności użytkowania narzędzi oraz radzenia sobie z komplikacjami podczas takich zabiegów jak: przezcewkowa elektrosekrecja gruczołu krokowego (ang. transurethral resection of the prostate, TURP) oraz laserowe usunięcie łagodnego przerostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia, BPH) bez angażowania w proces nauki prawdziwych pacjentów i związanego z tym ryzyka.

Platformy

Konfiguracja systemu TURP Mentor maksymalizuje korzyści szkoleniowe wynikające z wysokiej klasy symulacji i kompleksowego rozwiązania edukacyjnego.

Wytrzymała konstrukcja symulatora obejmuje wysokiej klasy komputer PC i 2 ekrany służące do kontroli symulacji i przebiegu procedur, a także precyzyjne urządzenie do śledzenia haptycznego.

Oryginalny resektoskop

Zaadaptowany, oryginalny resektoskop służy do przeprowadzania pełnej symulacji i ułatwia zapoznanie się z instrumentarium. Posiada szereg cech charakteryzujących resektoskop kliniczny:

 • zawory wlotowe i wylotowe do obsługi płynów
 • trzy kamery wirtualne: 0º, 12º i 30º do procedur diagnostycznych i terapeutycznych, w tym koło ostrości
 • bierny element roboczy do elektrochirurgii, w tym pedał nożny do cięcia elektrochirurgicznego i koagulacji podczas symulacji

Biblioteka modułów

Dostępne moduły oferują kompleksowe szkolenie z zakresu zabiegów: TURP, TURB oraz laserowej operacji BPH. Trening obejmuje naukę anatomii, posługiwania się instrumentarium, zarządzania powikłaniami i wiele więcej, bez angażowania prawdziwych pacjentów.

Dostępne moduły:

 • moduł podstawowych umiejętności 
 • moduł procedur TURP
 • moduł laserowej procedury  BPH 
 • moduł procedury TURB

Pomoce edukacyjne

Zawiera zestaw pomocy edukacyjnych rozwijających percepcję oraz wiedzę użytkowników, w tym tutoriale dydaktyczne.

Treści dydaktyczne i filmy przedstawiają najlepsze podstawowe techniki proceduralne. Podstawowe zadania szkoleniowe zapewniają opanowanie bazowych umiejętności  niezbędnych do wykonywania realistycznych, kompletnych procedur TURP.

Obserwacja i ocena ćwiczących

Raporty zwrotne zawierają obiektywną ocenę wyników i opcjonalnie zdefiniowane przez ekspertów wskaźniki (w tym wizualizowane punkty orientacyjne, ekonomię ruchów, bezpieczeństwo i sposób postępowania w przypadku wystąpienia komplikacji), a możliwości odtwarzania pozwalają na dalszą dyskusję i przegląd.

Tryb administratora umożliwia podejmowanie następujących działań:

 • tworzenie i zarządzanie nowymi użytkownikami
 • opcjonalne tworzenie konta gościa
 • śledzenie i ocena rozwoju umiejętności ćwiczących (obiektywna informacja zwrotna jest archiwizowana i zawsze dostępna zarówno dla stażysty, jak i dla instruktora)
 • generowanie obszernych statystyk dotyczących wyników indywidualnych lub grupowych, które mogą być wykorzystywane do analizy i przyszłej oceny

Cechy i korzyści

 • Oprócz praktycznego doświadczenia w zakresie nabywania podstawowych umiejętności TURP Mentor zapewnia możliwość przeprowadzania kompletnych procedur leczenia TURP i BPH
 • Kompletne curriculum 

TURP Mentor stanowi kompleksowe narzędzie edukacyjne zapewniające realne szkolenie w zakresie wykonywania diagnostycznej i terapeutycznej endoskopii. Trening obejmuje między innymi naukę korzystania z instrumentarium oraz zarządzanie powikłaniami, bez angażowania prawdziwych pacjentów.

 • Fotorealistyczna symulacja 

Ćwiczący uczą się rozpoznawać anatomiczne punkty orientacyjne, przeprowadzać zabieg cystoskopii oraz bezpiecznej resekcji. Ponadto ćwiczący zdobywają doświadczenie w kontrolowaniu krwawienia oraz rozwijają wielorakie umiejętności:

 • uzyskiwanie klarownego obrazu
 • identyfikowanie anatomicznych punktów orientacyjnych i uzyskiwanie wyobrażenia przejrzystego trójwymiarowego obrazu anatomii
 • resekcja prostaty przy jednoczesnym bezpiecznym manipulowaniu elektrodą pętlową
 • koagulowanie źródeł krwawienia przy użyciu elektrody pętlowej

 

 • Praktyczne szkolenie w zakresie radzenia sobie z komplikacjami

Szkolenie obejmuje szereg wyzwań związanych z  przeprowadzanym zabiegiem, w tym naukę skutecznej kontroli, zarządzanie krwawieniem oraz powikłaniami:

 • obfite krwawienie
 • perforacja torebki 
 • resekcja wzgórka nasiennego lub zwieracza
 • nadmiar płynu
 • Realistyczna symulacja przyrządów

System symulacji wykorzystuje rzeczywisty resektoskop, aby ułatwić praktykowanie obsługi instrumentów podczas wykonywania zabiegu. 

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.