Wirtualna rzeczywistość-środowisko kliniczne

Kod produktu: OMS

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Wirtualna rzeczywistość (VR) zapewnia w pełni wciągające, interaktywne scenariusze medyczne, umożliwiające ćwiczącym prowadzenie szeroko pojętej diagnostyki pacjenta opartej na historii stanu zdrowotnego, przeprowadzonego wywiadu oraz wykonanych badań. Umożliwia również prowadzenie leczenia, na które pacjent reaguje w sposób naturalny. Stanowi idealne  narzędzie dydaktyczne m.in. dzięki możliwości przeprowadzenia indywidualnej szczegółowej analizy przebiegu scenariusza z udziałem ćwiczącego po jego zakończeniu.

Opis produktu

Symulacja rzeczywistości (VR) zapewnia ćwiczącym rzeczywiste doświadczenia kliniczne opierające się  na ciekawych, prawdziwych przypadkach medycznych.

Szkolenie buduje pewność siebie, pozwala na zdobycie nowych umiejętności oraz sprawdzenie zdobytej teorii w praktyce. Przy użyciu zestawu Oculus Rift VR ćwiczący zanurzają się w środowisku klinicznym, gdzie mają możliwość prowadzenia dynamicznej interakcji z pacjentami. Symulacja obejmuje prowadzenie diagnostyki na podstawie historii stanu zdrowia pacjenta, wykonanych badań oraz wywiadu przeprowadzonego z pacjentem. Po zakończonym szkoleniu ćwiczący otrzymują szczegółowe, spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące zarówno umiejętności technicznych, jak i nietechnicznych, takie jak przećwiczone umiejętności oraz wskaźniki postępu. Umożliwia to przeprowadzenie identyfikacji własnych błędów i określenie potrzeb szkoleniowych. Szkolenie może być powtarzane wielokrotnie do czasu satysfakcjonującego utrwalenia wiedzy.

Zdobywanie umiejętności  koncentruje się na nauce szybkiego i efektywnego podejmowaniu decyzji, myślenia w sytuacjach krytycznych i rozumowaniu klinicznym.

Symulacje obejmują szeroki wachlarz scenariuszy od prostych przypadków klinicznych, po nagłe przypadki medyczne.

Rozwijanie umiejętności:

 • prowadzenie diagnostyki na podstawie historii stanu zdrowotnego pacjenta, wykonanych badań oraz wywiadu przeprowadzonego z pacjentem
 • nauka sprawnego podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych
 • trening prowadzenia interakcji z pacjentem

Funkcje / cechy:

 • scenariusze oparte na prawdziwych przypadkach medycznych trenują umiejętność myślenia w sytuacjach krytycznych i wspierają proces szybkiego podejmowania decyzji
 • wiarygodny trening kliniczny zapewniają: rzeczywiste, dopracowane scenariusze, prowadzenie rozmowy z pacjentem, możliwość podawania leków oraz fizjologia pacjenta reagująca na wykonywane czynności
 • indywidualna informacja zwrotna z przeprowadzonej symulacji pomaga zidentyfikować mocne strony oraz obszary wymagające poprawy
 • samodzielny, przenośny system nie wymaga żadnego wkładu i może być używany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
 • prosta konfiguracja i logistyka systemowa sprawia, że szkolenie VR jest bardzo elastyczne i umożliwia podejście oparte na wytycznych dla ucznia, integrując symulację z codzienną praktyką

W zestawie:

 • instrukcja obsługi
 • niezbędne oprogramowanie i licencje
 • oferowane osobno – zestaw Oculus Rift VR i komputer PC

 

OXFORD MEDICAL SIMULATION

Oxford Medical Simulation