badanie ucha

Produkty
 • Domyślne sortowanie
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • Sortuj wg Daty: od najnowszych
 • Trenażer do nauki badania ucha

  Nasco
  7 039,71  (5 723,34  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer umoż­li­wia­jący naukę badań ucha, odwzo­ro­wu­jący wygląd oraz roz­miar głowy i uszu rze­czy­wi­stych roz­miarów. W zesta­wie znaj­duje się 6 wymien­nych uszu obra­zu­ją­cych pra­wi­dłowe i pato­lo­giczne stany ucha.

 • OphthoSim- zaawansowany trenażer do nauki badania oka

  Otosim
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany trenażer w postaci oka przytwierdzonego do podstawy z  oftalmoskopem. Przeznaczony jest do nauki diagnozowania patologii oczu. Posiada realistyczną geometrię oka, która odwzorowuje powiększenie soczewki w oku ludzkim oraz różne stany kliniczne. Edukacja dodatkowo wspomagana jest przez bazę 200 obrazów a dołączony dedykowany oftalmoskop wykrywa ruchy użytkownika oraz położenie w przestrzeni.

 • Zaawansowany trenażer do nauki badania ucha OtoSim

  Otosim
  Więcej o produkcie

  Zaawansowany trenażer przedstawiający formę lewego i prawego ucha z dedykowanym otoskopem. Przeznaczony jest nie tylko do nauki badania ucha, ale również wykorzystywania instrumentów oraz identyfikacji patologii. Oprogramowanie posiada aż 380 wysokiej jakości obrazów, dodatkowo ćwiczący mają możliwość samodoskonalenia dzięki dołączonym 150 obrazom z dodanymi adnotacjami. Stanowi idealne narzędzie dydaktyczne, dzięki możliwości podłączenia 14 jednostek szkoleniowych do laptopa instruktora.

   

 • AR 402 Cyfrowy trenażer do nauki badania ucha

  Adam Rouilly
  13 534,74  (11 003,85  netto) Więcej o produkcie

  Tre­na­żer prze­zna­czony do nauki bada­nia ucha w postaci głowy doro­słego czło­wieka.

  Tre­na­żer wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię wyso­kiej roz­dziel­czo­ści cyfro­wego ekranu- zwięk­sza­jący realizm i doświad­cze­nie szko­le­niowe. Posiada popraw­nie ana­to­micz­nie odwzo­ro­wane ucho.

  Tre­na­żer zawiera 48 czę­stych i rza­dziej wystę­pu­ją­cych sta­nów cho­ro­bo­wych ucha jak i stan pra­wi­dłowy.

 • Trenażer do nauki badania ucha

  Trenażer do nauki badania ucha

  Nasco
  6 564,44  (5 336,94  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer przedstawiający głowę na statywie. Stanowi narzędzie dydaktyczne z zakresu szeroko pojętego badania ucha. Realizm treningu podkreśla między innymi możliwość symulacji wycieku płynu z ucha środkowego, kontrolowany przez instruktora.