dziecko

Produkty
 • Sortuj A do Z
 • Sortuj wg Popularności
 • Sortuj wg Ceny: od najniższej
 • Sortuj wg Ceny: od najwyższej
 • AirSim Child Bronchi X- pediatryczny trenażer do nauki intubacji i bronchoskopii

  Trucorp
  14 452,50  (11 750,00  netto) Więcej o produkcie

  Anatomicznie poprawny trenażer w postaci głowy sześcioletniego dziecka wraz  z drogami oddechowymi odwzorowanymi na podstawie plików DICOM. Zapewnia pediatrom, pracownikom służb ratunkowych oraz specjalistom w zakresie pediatrii możliwość ćwiczenia udrożniania dróg oddechowych i technik diagnostycznych. Odpowiedni do ćwiczenia wykonywania bronchoskopii, intubacji oraz technik izolacji płuc.

 • Fantom BLS pięcioletniego dziecka z monitorowaniem poprawności uciśnięć i wentylacji przy użyciu systemu OMNI

  Gaumard
  7 250,85  (5 895,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom  pięcioletniego dziecka przeznaczony do nauki i ćwiczeń procedury RKO/BLS. Realistycznie odwzorowuje cechy ciała ludzkiego, takie jak ruchome stawy, w pełni ruchoma głowa i szczęka, ręce oraz palce u stóp i rąk. W zestawie znajduje się  urządzenie umożliwiające weryfikację jakości przeprowadzanej procedury RKO/BLS w czasie rzeczywistym oraz eksport danych na potrzeby debriefingu.

 • Fantom BLS/RKO pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  4 449,22  (3 617,25  netto) Więcej o produkcie

  Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom pię­cio­let­niego dziecka prze­zna­czony do nauki wyko­ny­wa­nia RKO/BLS, wyko­ny­wa­nia iniek­cji domię­śnio­wej. Dodat­kowo fan­tom posiada osobno odlane palce umoż­li­wia­jące naukę ban­da­żo­wa­nia oraz jedna z źre­nic jest roz­sze­rzona. Posiada cało­ściowo wymienne drogi odde­chowe do wyko­ny­wa­nia higie­nicz­nej wen­ty­la­cji usta-usta.

 • Fantom do intubacji – niemowlę

  Nasco
  6 427,98  (5 226,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom w postaci głowy niemowlęcia przeznaczony do nauki intubacji. Jest wykonany z elastycznego, rozciągliwego tworzywa odwzorowującego ludzkie tkanki. Posiada anatomiczne punkty orientacyjne oraz zarysowane struny głosowe, które ułatwiają prawidłowe wykonanie intubacji. Dodatkowo fantom umożliwia symulację obrzęku języka i skurczu krtani.

 • Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji

  Nasco
  2 512,89  (2 043,00  netto) Więcej o produkcie

  Trenażer w postaci ramienia sześcioletniego dziecka przeznaczony do nauki wykonywania iniekcji dożylnych oraz domięśniowych. Gwarantuje realistyczny trening m.in. dzięki rolującej się skórze podczas palpacyjnego badania położenia żyły oraz wyczuwalnemu oporowi materiału na przebicie podczas iniekcji.

 • Pediatryczny zestaw silikonowych ran trauma

  Gaumard
  3 490,74  (2 838,00  netto) Więcej o produkcie

  Dedy­ko­wany pedia­tryczny zestaw ran ura­zo­wych jest ide­al­nym dodat­kiem pod­czas ćwi­czeń pole­ga­ją­cych na opa­try­wa­niu ofiar wypad­ków, upad­ków i innych kata­strof. W zesta­wie znaj­duje się 9 róż­nych typów ran, które przed­sta­wiają mie­dzy innymi, otar­cie gór­nej koń­czyny, otwarte zła­ma­nie kości pro­mie­nio­wej, otwarte zła­ma­nie kości pisz­cze­lo­wej oraz otwarte zła­ma­nie kości udo­wej.

 • Pielęgnacyjny fantom pięcioletniego dziecka

  Gaumard
  8 367,69  (6 803,00  netto) Więcej o produkcie

  Fantom pięcioletniego dziecka przeznaczony do ćwiczeń różnorodnych procedur pielęgniarskich oraz ratunkowych (RKO/BLS). Posiada realistycznie odwzorowane cechy ciała ludzkiego (ruchome stawy, realistyczne dłonie, stopy oraz palce u dłoni i stóp, miękką skórę twarzy i uformowane włosy). Trening na fantomie obejmuje przeprowadzanie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych, między innymi zgłębnikowanie, intubacja ustna i nosowa, cewnikowanie, wykonywanie iniekcji, pielęgnacja stomii i wiele innych. 

 • Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.

 • Symulator rocznego dziecka Pediatric Hal S3004 – wyprzedaż

  Gaumard
  Więcej o produkcie

  PRODUKT POWYSTAWOWY  NOSI SLADY UŻYTKOWANIA

  Symulator przedstawiający pełną postać rocznego dziecka z możliwością pracy bezprzewodowej liczącą do 3 godzin bez konieczności ładowania oraz wymiany akumulatorów. Wyposażony jest we własne wewnętrzne niezależne źródło zasilania w powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych. Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.