0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Badania dowodzą, że symulacja medyczna przynosi oszczędności

25.03.2024
Nauka symulacji medycznej
symulacja medyczna przynosi oszczednosci

Po raz pierwszy szeroko zakrojone badania wykazały, że wykorzystanie symulacji w edukacji medycznej może znacznie obniżyć koszty, a także poprawić umiejętności kliniczne stażystów.

 

Przyjmuje się, że nauka oparta na symulacji medycznej zapewnia wiele korzyści w procesie kształcenia studentów kierunków medycznych jak i profesjonalnej kadry medycznej (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych). Korzystanie z symulatora medycznego pomaga zapoznać się kursantom ze złożonymi procedurami chirurgicznymi i zapewnia nieograniczone możliwości ćwiczeń, bez stresu dla szkolącego się i ryzyka dla pacjenta. Pomaga to budować pewność siebie, w efekcie czego kursanci są w stanie szybko i bezpiecznie osiągnąć wysoki poziom biegłości.

Jednak niektóre ośrodki szkolenia medycznego niechętnie inwestują w „nową” technologię symulacji, woląc kontynuować tradycyjne programy szkoleniowe, które koncentrują się na mentoringu i nadzorowanych procedurach na żywo. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest przekonanie, że sprzęt do symulacji jest drogi, a znaczne koszty zakupu i serwisu często wykraczają poza standardowe budżety szkoleniowe.

W 2018 r. dwóch studentów Copenhagen Business School zakwestionowało to założenie w ramach studiów magisterskich na Business Administration and Innovation in Health Care. Ich praca magisterska zatytułowana: „Simulation- Based Training in Healthcare Education” jestjedną z najdokładniejszych prac badawczych, jakie kiedykolwiek podjęto w celu obliczenia rzeczywistych kosztów symulacji w szkoleniach medycznych.

Teza dotyczy kursantów w dziedzinie ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej (EBUS) oraz porównuje postępy osób szkolonych przy użyciu symulacji z tymi szkolonymi przy użyciu bardziej tradycyjnego modelu nauki. Wszystkie dane, których autorzy użyli do obliczenia finansowego wpływu symulacji – zarówno pod względem kosztów, jak i oszczędności czasu – opierają się na opublikowanych badaniach przeprowadzonych przez jednego z najbardziej renomowanych badaczy w dziedzinie symulacji medycznej i rejestrach publicznych.

Symulacja medyczna przynosi oszczędności

Po pierwsze, dowodzą one niezbicie, że korzystanie z symulacji znacznie skraca czas potrzebny kursantom do osiągnięcia biegłości w samodzielnym wykonywaniu procedur EBUS. Ale co ważniejsze, udowadniają, że programy symulacyjne zapewniają potencjalną oszczędność kosztów do 34 000 USD na kursanta w porównaniu z tradycyjną metodą nauki.

Pełen raport z wynikami badań znajduje się TUTAJ