0

Nauka symulacji medycznej:

Ultrarealistyczne rozwiązania w symulacji medycznej

Ultrarealistyczne rozwiązania w symulacji medycznej są niezwykle istotne dla doskonalenia umiejętności personelu medycznego, poprawy opieki nad pacjentami oraz zwiększenia bezpieczeństwa procedur medycznych podczas ich wykonywania. Te zaawansowane systemy symulacyjne pozwalają na ...

Czytaj więcej

Gaumard. Ponad 75 lat doświadczenia w symulacji

Czy wiedzieliście, że Gaumard już od ponad 75 lat tworzy narzędzia dydaktyczne przyspieszające postęp w kierunku bezpieczniejszej opieki nad pacjentami? Gaumard opracowuje niezwykle realistyczne symulatory pacjenta (dziecka i dorosłego) w celu ułatwienia bezpiecznych i skutecznych ...

Czytaj więcej

Badania dowodzą, że symulacja medyczna przynosi oszczędności

Po raz pierwszy szeroko zakrojone badania wykazały, że wykorzystanie symulacji w edukacji medycznej może znacznie obniżyć koszty, a także poprawić umiejętności kliniczne stażystów.   Przyjmuje się, że nauka oparta na symulacji medycznej zapewnia wiele korzyści w procesie ...

Czytaj więcej

Warsztaty z radiologii zabiegowej na konferencji NOMAD

W marcu uczestniczyliśmy w konferencji NOMAD. Event jest adresowany dla studentów i studentek wydziału medycznego zainteresowanych tematyką nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych oraz terapeutycznych w medycynie. W czasie licznych warsztatów doświadczeni praktycy zaprezentowali, jak ...

Czytaj więcej

Szkolenia oparte na symulacji medycznej potwierdzone badaniami

Niedawne badanie dotyczące szkolenia ultrasonograficznego opartego na symulacji (SIM-UT) w echokardiografii płodowej, z wykorzystaniem modułu Surgical Science moduł echokardiografii płodu, ujawniło obiecujące wyniki. Przeszkolono 11 studentów medycyny z minimalnym wcześniejszym ...

Czytaj więcej

Polska się starzeje. Jak sektor zdrowotny może się przygotować?

Obecnie ponad 25% populacji Polski ma 60 lat i więcej. Prognozy ludności na lata 2014-2050 według GUS podają, że procent ten zwiększy się do 31% do 2050 roku. Osoby starsze nierzadko wymagają/bądź będą wymagały specjalistycznej opieki geriatrycznej. Mimo tego liczba odpowiednio ...

Czytaj więcej