0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Czy medycyny można nauczyć się zdalnie?

14.10.2021
Nauka symulacji medycznej
nauka medycyny zdalnie

Zdalne nauczanie podczas pandemii COVID-19 spowodowało zmiany w koncepcji wielu programów na uniwersytetach medycznych i w centrach symulacji medycznych. Nauka w czasie pandemii nie była łatwa – studentom brakowało kontaktu z pacjentami i możliwości wykonania procedur czysto manualnie. Studenci powrócili już do zajęć w formie hybrydowej, ale wariant COVID-19 delta może spowodować powrót do nauki online.

Medycyny nie da się nauczyć w 100% zdalnie. Studenci kierunków medycznych potrzebują kontaktu z pacjentami i możliwości współpracy w grupach. Mimo tego wszystkie uczelnie musiały od marca 2020 r. rozpocząć kształcenie na odległość na poziomie, który nie odbiegał znacząco od zajęć na żywo. Pracownicy centrów symulacji medycznych i uniwersytetów medycznych dosyć szybko przystosowali się do nowych warunków pracy. Zostały uruchomione platformy e-elearningowe, instruktorzy odtwarzali online zadania wykonywane wcześniej w centrach symulacji medycznej, wykorzystano narzędzia do nauki zdalnej (np. symulator wirtualnego pacjenta).

Symulator wirtualnego pacjenta

W porównaniu do tradycyjnych metod nauka na symulatorze wirtualnego pacjenta zwiększa długotrwałe zapamiętywanie wiadomości o 20,4% i umożliwia dalsze kształcenie, kiedy zajęcia muszą odbywać się wyłącznie on-line.
Fizjologiczne algorytmy pozwalają studentom na obserwację w czasie rzeczywistym tego, jak ich decyzje wpływają na zdrowie i samopoczucie wirtualnego pacjenta. Nauka wykorzystuje grywalizację, która zwiększa zaangażowanie użytkowników i zachęca do dalszego rozwoju kluczowych umiejętności – pracy zespołowej, szybkiego podejmowania decyzji, wydawania odpowiednich diagnoz, pracy pod presją czasu.

Studenci PUM o nauczaniu zdalnym

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali jakość kształcenia zdalnego. Odpowiedzi udzieliło ponad 1000 studentek i studentów różnych kierunków medycznych.
63% ankietowanych studentów chciałoby, aby zajęcia prowadzone w formie zdalnej odbywały się również w przyszłości. Z czego 17% uważa, że jakość kształcenia wzrosła w stosunku do jej poziomu sprzed przejścia na nauczanie zdalne, z czego 37% nie zauważyło różnicy. Zdecydowanie to wykłady i seminaria powinny pozostać w formie zdalnej, za ćwiczeniami w takiej formie opowiedziało się tylko 4% ankietowanych.

Zalety kształcenia zdalnego

  • Zajęcia zdalne podnoszą komfort studiowania.
  • Oszczędność czasu na dojazdy, który potem można przeznaczyć na naukę.
  • Prezentacje są lepiej widoczne niż podczas zajęć na sali – np. podczas zajęć z histopatologii każdy student dokładnie widzi na swoim komputerze omawianą tkankę.
  • Większa swoboda w wypowiadaniu się i zabieraniu głosu.
  • Możliwość ponownego odtworzenia nagranego wykładu ułatwia naukę.
  • Możliwość udziału w zajęciach w wypadku choroby bez narażania innych na ryzyko.

 

Jakość wykładów online jest zdecydowanie wyższa niż wykładów stacjonarnych! Tu ankietowani zdecydowanie podkreślili, że wykłady w formie zdalnej zwiększyły ich komfort studiowania.

Jaki jest idealnie rozwiązanie? Połączenie zajęć praktycznych i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do zdalnego nauczania, które wspomagają naukę klinicznego myślenia.