0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Facylitacja w nauce opartej na symulacji

03.09.2019
Nauka symulacji medycznej

Facylitacja w nauce opartej na symulacji zależy od szczebla edukacji uczestników, zakładanych rezultatów oraz to, na ile facylitator rozumie pedagogikę symulacji.  Facylitacja przebiegać może z uwzględnieniem kilku czynników mających na celu zwiększenie zaangażowania uczestników.

Przed przystąpieniem do nauczania opartego na symulacji należy:
• objaśnić uczestnikom jego cele,
• przeprowadzić zajęcia mające na celu omówienie treści i przygotowanie do scenariusza (w trakcie odgrywania scenariusza nie należy wprowadzać nowych treści).

Przygotowania do zajęć z wykorzystaniem symulacji powinny obejmować:
• naładowanie akumulatorów w manekinach,
• stworzenie realistycznego środowiska
• wzmocnienie wrażenia realizmu poprzez zastosowanie odlewów i rekwizytów
• przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do odtworzenia scenariusza i przewidzenie tych, które mogą rozpraszać,
• zaplanowanie zadań i funkcji wszystkich facylitatorów, standaryzowanych pacjentów i osób udzielających wsparcie,
• zaplanowanie wskazówek ułatwiających facylitatorom i standaryzowanym pacjentom trzymanie się scenariusza,
• przeprowadzenie krótkiego instruktażu korzystania z manekina i sprzętu.
Podczas sesji briefingu wprowadzającego bezpośrednio poprzedzającego odtworzenie scenariusza należy:
• stworzyć środowisko gwarantujące uczestnikom bezpieczeństwo psychologiczne,
• zawrzeć „umowę” dotyczącą symulacji zachęcającą uczestników do tego, by działali tak jak w realnych warunkach,
• zapewnić wszystkim uczestnikom poufność zajęć symulacyjnych,
• przekazać informacje niezbędne do osiągnięcia celów zajęć symulacyjnych,
• w zależności od celów zajęć symulacyjnych wskazane może być nieujawnianie niektórych informacji (aby uczestnicy musieli je wyszukać we własnym zakresie (itp.),

• przekazanie uczestnikom istotnych informacji dotyczących pacjenta metodą odpowiednią dla zajęć symulacyjnych, (t.j. wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej)
• stworzyć warunki sprzyjające refleksji i planowaniu na potrzeby przewidywania zdarzeń,
• rozważyć odtworzenie nagranego wcześniej raportu w celu zapewnienia spójności dla wszystkich grup.

Facylitator powinien:
• konsekwentnie stosować metody wpisujące się w cele edukacyjne symulacji,
• zaplanować wskazówki werbalne i niewerbalne nakierowujące uczestników,
• przewidzieć różne kierunki działania, które mogą obrać uczestnicy,
• zachować elastyczność, aby móc reagować na działania i prośby uczestników,
• stosować wskazówki werbalne pomagające uczestnikom skupić się na osiągnięciu celu.