0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Polska się starzeje. Jak sektor zdrowotny może się przygotować?

21.07.2023
Nauka symulacji medycznej
symulator starosci

Obecnie ponad 25% populacji Polski ma 60 lat i więcej. Prognozy ludności na lata 2014-2050 według GUS podają, że procent ten zwiększy się do 31% do 2050 roku. Osoby starsze nierzadko wymagają/bądź będą wymagały specjalistycznej opieki geriatrycznej. Mimo tego liczba odpowiednio przeszkolonych specjalistów jest wciąż za mała. Ośrodki kształcące mogą skorzystać ze szkoleń opartych na symulacji medycznej, aby zwiększyć liczbę odpowiednio przygotowanej kadry.

Społeczeństwo Polski szybko się starzeje. Do 2050 roku prawie jeden trzech Polaków i Polek będzie miał 60 lat i więcej. Rosnąca populacja osób starszych będzie wymagać większej liczby usług opieki zdrowotnej. Według raportu GUS „Informacja o sytuacji osób starszych” 67,7% osób powyżej 60. roku życia wskazało na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, które trwają (lub przewiduje się, że będą trwały) co najmniej 6 miesięcy. Do najczęstszych chorób przewlekłych dotykających osoby starsze należą nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe stawów, choroby tarczycy i migrena, które wymagają intensywnego leczenia i specjalistycznej opieki.

Brak geriatry negatywnie wpłynie na opiekę nad pacjentem

Osoby starsze borykają się z wyjątkowymi problemami zdrowotnymi, w tym problemami związanymi z pogorszeniem funkcji poznawczych i pogorszeniem pamięci. Specjaliści od geriatrii (lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni) przechodzą dodatkowe szkolenia, aby skutecznie radzić sobie ze specyficznymi medycznymi, psychologicznymi i społecznymi potrzebami osób starszych. Jednak w Polsce brakuje odpowiednio przeszkolonej kadry medycznej, co oznacza, że niektórzy pacjenci geriatryczni otrzymają nieodpowiednią opiekę zdrowotną. Oznacza to, że pacjenci będą musieli dłużej czekać na wizytę u lekarza, co potencjalnie opóźni diagnozę i leczenie chorób przewlekłych.

Wczesna diagnoza jest kluczem do zapobiegania lub opóźniania pogorszenia sprawności u osób starszych z powodu choroby przewlekłej. Bez tych regularnych wizyt umożliwiających postawienie diagnozy wiele starszych osób może przedwcześnie umrzeć z powodu swoich dolegliwości. Chociaż niektórzy mogą szukać opieki w szpitalach lub klinikach, placówki te nie gwarantują szybszej obsługi. Wiele szpitali w całym kraju boryka się z powszechnymi brakami kadrowymi, co prowadzi do dłuższego czasu oczekiwania.

Symulacja medyczna umożliwia przygotowanie specjalistów do opieki geriatrycznej

System opieki zdrowotnej nie jest odpowiednio przygotowany do zaspokojenia potrzeb rosnącej wciąż populacji osób starszych. Czy rozwiązaniem byłoby odpowiednie przeszkolenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej? A może już na etapie kształcenia studentów i studentek medycyny, warto wziąć pod uwagę zwiększenie kompetencji z opieki geriatrycznej. Jeżeli, jak przewiduje raport GUS, 1/3 populacji do 2050 r. to będą osoby po 60. roku życia wydawać się może za zasadne, aby lekarze różnych specjalizacji byli odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie oparte na symulacji medycznej może ułatwić zdobycie tych kompetencji.

Maska geriatryczna SUSIE®/CHLOE™ zmienia wygląd symulatorów pacjenta na wygląd pacjenta geriatrycznego. Ta maska pozwala uczącym się na realistyczne odczucia pozwalające na ćwiczenie i doskonalenie podstawowych umiejętności geriatrycznych, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową, udrażnianie dróg oddechowych i cewnikowanie.
Nauka oparta na symulacji medycznej wymaga aktywności, a uczący się widzą konsekwencje swoich działań odzwierciedlone w parametrach życiowych i kondycji fizycznej symulatora w czasie rzeczywistym. Instruktor symulacji medycznej może udzielić informacji zwrotnej w przypadku popełnienia błędu lub wzmocnić pozytywne, dobrze podjęte decyzje. W przeciwieństwie do tradycyjnych godzin klinicznych, studenci i studentki mogą wielokrotnie ćwiczyć procedurę lub umiejętność, aż osiągną mistrzostwo.

Symulacja pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne

Podczas gdy ćwiczenie i doskonalenie umiejętności klinicznych jest niezbędne do wykonywania zawodów medycznych, umiejętności komunikacyjne również odgrywają znaczącą rolę w opiece nad pacjentem. Skuteczne umiejętności komunikacyjne budują więź i zaufanie między pacjentem a jego lekarzem, a to pomaga pacjentowi odczuwać mniejszy niepokój i wpływa na proces leczenia. Empatyczna komunikacja z pacjentem prowadzi do lepszego przestrzegania zaleceń lekarskich, zmniejszenia liczby przypadków nadużyć, mniejszej liczby błędów i zwiększonego zadowolenia pacjenta.

Umiejętności komunikacyjne są niezbędne podczas pracy ze starszymi pacjentami. Wiele starszych osób cierpi na pogorszenie funkcji poznawczych lub utratę słuchu, dlatego wolniej wyrażają swoje potrzeby i mają problemy z przetwarzaniem informacji lub podążaniem za mową.
Włączenie scenariuszy opieki geriatrycznej do programu nauczania pomaże uczącym się rozwinąć zrozumienie i empatię dla pacjentów geriatrycznych. Pozwala im to na radzenie sobie ze stresem i skuteczne pozyskiwanie pełnych informacji od pacjenta. Studenci i studentki mogą także ćwiczyć jasne i empatyczne omawianie trudnej diagnozy oraz rozwijać umiejętność akceptowania różnych postaw pacjentów.