0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Szkolenia oparte na symulacji medycznej potwierdzone badaniami

13.10.2023
Nauka symulacji medycznej

Niedawne badanie dotyczące szkolenia ultrasonograficznego opartego na symulacji (SIM-UT) w echokardiografii płodowej, z wykorzystaniem modułu Surgical Science moduł echokardiografii płodu, ujawniło obiecujące wyniki.

Przeszkolono 11 studentów medycyny z minimalnym wcześniejszym doświadczeniem w ultrasonografii i zaobserwowano znaczne postępy.

11 studentów medycyny z minimalnym (< 10 godzin) doświadczeniem w wykonywaniu ultrasonografii położniczej przeszło 12-godzinne szkolenia oparte na symulacji medycznej z echokardiografii płodu SIM-UT w indywidualnych sesjach praktycznych podczas 6-tygodniowego programu szkoleniowego. Ich postępy w nauce oceniano za pomocą standardowych testów po 2, 4 i 6 tygodniach SIM-UT. Uczestnicy zostali poproszeni o jak najszybsze uzyskanie 11 standardowych płaszczyzn echokardiografii płodu (zgodnie z wytycznymi ISUOG i AHA). Wszystkie badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, przypominających badania, na zdrowym, losowo poruszającym się płodzie. Następnie zespół badaczy przeanalizował odsetek poprawnie uzyskanych obrazów i całkowity czas ich ukończenia (TTC). Grupę referencyjną stanowiło 10 lekarzy-położników (mediana z 750 wcześniej wykonanych badań położniczych) i 10 ekspertów w dziedzinie echokardiografii płodu (mediana z 15 000 wcześniej wykonanych badań położniczych/ginekologicznych) przebadanych za pomocą tych samych standardowych testów.

W ciągu 6 tygodni studenci osiągnęli ten sam poziom, co doświadczeni lekarze

Wyniki: Podczas programu szkoleniowego uczniowie wykazali stałą i stałą poprawę wyników w zakresie ultrasonografii. Po 2 tygodniach udało im się uzyskać poprawnie > 95% wykonanych zadań. Po 6 tygodniach byli oni istotnie szybsi niż grupa lekarzy (p < 0,001) i już nie istotnie wolniejsi niż grupa ekspertów (p = 0,944).

Wniosek: SIM-UT jest wysoce skuteczny w nauce echokardiografii płodu. Jeśli chodzi o nabycie standardowych płaszczyzn echokardiografii płodu AHA/ISUOG, studentom udało się osiągnąć ten sam poziom umiejętności co grupa ekspertów w ciągu 6 tygodni.

Link do BADAŃ