0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Trening dla kardiologów, pulmonologów i anestezjologów w walce z COVID-19

30.04.2020
Nauka symulacji medycznej

Nasz producent 3D Systems formerly Simbionix,  aby wspierać personel medyczny oraz czynnie uczestniczyć w  ich codziennej  pracy w czasach globalnej pandemii, opracował nowy moduł do symulatora endowaskularnego ANGIO Mentor –  Bedside Cardiac ICU do przyłóżkowych procedur kardiologii interwencyjnej, które są obecnie wykonywane przy łóżku pacjenta bez użycia fluoroskopii.

Geneza powstania modułu Bedside Cardiac ICU

W ostatnich publikacjach Towarzystwa Angiografii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych (ang. skrót SCAI), a także przez American College of Cardiology (ACC) umieszczono zasady postępowania w odniesieniu do potwierdzonych lub podejrzewanych przypadków pacjentów z COVID-19. Uznano, że niektóre procedury rutynowo wykonywane w pracowniach hemodynamiki mogą zostać wykonane przy łóżku pacjenta.

Biorąc pod uwagę ryzyko zakażenia pozostałych pacjentów oraz personelu medycznego podczas transportu pacjentów z COVID-19 do pracowni hemodynamiki oraz fakt, że wspomniane pracownie nie są zaprojektowane pod kątem środków ostrożności dotyczących izolacji zapewniającej kontrolę rozprzestrzeniania się infekcji, aktywność ich w obecnym czasie jest znacznie ograniczona.

Nowa praktyka wykonywania procedur bez użycia fluoroskopii wymaga jednak szkolenia. Pomocnym w tym przypadku może okazać się  nowy moduł przyłóżkowych procedur kardiologii interwencyjnej.

 

 

Zawartość modułu Bedside Cardiac ICU

Moduł przyłóżkowych procedur kardiologii interwencyjnej (Bedside Cardiac ICU) jest oparty na istniejącym już module podstawowych umiejętności kardiologicznych (Cardio Basic Skills). Zawiera przypadek prawostronnego cewnikowania serca (RHC – Right Heart Catheterization), a także przypadek kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP – Intra-aortic balloon pump).

 

Prawostronne cewnikowanie serca (RHC)

 • Procedura wykonywana przez kardiologów interwencyjnych, pulmonologów i anestezjologów.
 • RHC jest procedurą diagnostyczną stosowaną u pacjentów z podejrzeniem niewydolności serca, wstrząsu, nadciśnienia płucnego i innych.
 • RHC wykonuje się za pomocą zestawu wprowadzającego tzw. koszulki do żyły szyjnej prawej lub żyły udowej położonej w pachwinie. Zestaw ten umożliwia założenie cewnika Swana-Ganza (cienkiej rurki nylonowej) do prawego przedsionka serca, prawej komory i tętnicy płucnej. Procedura jest wykonywana w celu określenia ciśnienia w jamach „prawego serca”, wartości oporów tj. płucnego i systemowego, wartość ciśnienia w tętnicy płucnej oraz oznaczenia rzutu minutowego serca.
 • Pomiary te są przydatne u pacjentów z COVID-19 do monitorowania i diagnozowania powikłań sercowo-naczyniowych będących następstwem zakażenia wirusem.
 • Procedurę można wykonać bez wspomagania się fluoroskopią, bazując na zmieniających się w trakcie jej wykonywania przebiegach krzywych EKG w zależności od lokalizacji cewnika w sercu. Kilkadziesiąt lat temu była to powszechna praktyka, ale młodsi lekarze nie mają w tym zakresie doświadczenia.

 

Kontrpulsacja wewnątrzaortalna (IABP)

 • Procedura wykonywana przez kardiologów interwencyjnych.
 • IABP to krótkoterminowe leczenie wstrząsu kardiogennego.
 • Balon umieszcza się w aorcie piersiowej i ustawia tak aby napełniał się i opróżniał w odpowiednich fazach pracy serca (zarówno skurczu jak i rozkurczu), dzięki zsynchronizowaniu pompy z zapisem EKG. W fazie rozkurczu balon, umiejscowiony w aorcie, jest napełniany, co skutkuje wzrostem ilości krwi trafiającej do tętnic wieńcowych (oraz naczyń mózgowych). Tuż przed skurczem mięśnia balon jest opróżniany, a serce może wypompować krew do aorty ze znacznie mniejszym obciążeniem.
 • Istnieją przesłanki, że wstrząs kardiogenny u pacjentów z COVID-19 można leczyć za pomocą IABP, również dlatego, że wymaga on mniejszego nakładu pracy ze strony personelu medycznego.
 • Umiejscowienie IABP bez użycia fluoroskopii we właściwej pozycji nie jest łatwym zadaniem. Przed aktywacją pompy lokalizacja jest zwykle weryfikowana za pomocą mobilnego aparatu rentgenowskiego. Ten krok jest również symulowany w module.

 

 

Zalety nowego modułu

 1. Możliwość ćwiczenia bez użycia fluoroskopii – od czasu gdy procedury zaczynają być wykonywane przy łóżku pacjenta bez pomocy fluoroskopii, przypadki kładą nacisk na używanie środków uzupełniających, takich jak monitorowanie hemodynamiczne i pomiary fizyczne.
 2. Przypadki typu „step by step” – dzięki wirtualnemu instruktorowi, który przeprowadza praktykanta przez wykonywaną procedurę krok po kroku wraz z pisemnymi i ilustrowanymi wyjaśnieniami, ćwiczący ma okazję samodzielnie się szkolić.
 3. Bogata treść dydaktyczna – moduł będzie zawierał odpowiedni materiał dydaktyczny (filmy oparte o doświadczenia światowych Key Opinion Leaders, protokół dezynfekcji i inne).

Cechy szczególne:

 • Obliczanie naczyniowego oporu płucnego (PVR) – w przypadkach RHC praktykant może obliczyć PVR pacjenta za pomocą pomiarów hemodynamicznych uzyskanych przez cewnik balonowy.
 • Ustawianie parametrów IABP – praktykant może doświadczyć aktywowania pompy przy różnych częstotliwościach i czasie oraz zweryfikować powstały wynik kliniczny.

 

Spodobał Ci się nasz artykuł? Chcesz być na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie. Zapisz się do naszego NEWSLETTERA