0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Ocena krytycznego myślenia u lekarzy-stażystów za pomocą wirtualnego pacjenta Body Interact

12.07.2023
Nauka symulacji medycznej

Uniwersytety Medyczne stanęły przed poważnymi wyzwaniami związanymi z pandemią. Po pandemii sposób nauczania zmienił się, wprowadzono więcej rozwiązań technologicznych umożliwiających naukę online. Głównym wyzwaniem do rozwiązania było egzaminowanie lekarzy-stażystów, w celu sprawdzenia ich wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Innowacyjna i interaktywna platforma wirtualnego pacjenta Body Interact, która niezwykle realistycznie symuluje rzeczywiste spotkanie z pacjentem, uczy krytycznego myślenia, oceny, stawiania diagnozy klinicznej. Umożliwia także przeprowadzanie egzaminów sprawdzających wiedzę, doświadczenie i inne umiejętności potrzebne do pracy z pacjentami.
Na Uniwersytecie Universidad del Noreste w Meksyku przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie, czy jest możliwe przeprowadzenie profesjonalnego egzaminu kliniczno-praktycznego za pomocą wirtualnej platformy edukacyjnej. W badaniu udział wzięło 418 uczestników i uczestniczek.
Autorzy badania dr María de Jesús García Martínez, dr Margarita Lizethe Melgoza Pelcastre, dr Clara Patricia Martínez Aguilar.

Materiał i metoda badania

Opisowa, ilościowa.
W trakcie 3 sesji, w ciągu 13 dni: W wirtualnej klasie, uczestnicy egzaminów zapoznali się z chronologią zajęć i ich harmonogramem, a także z kanałem komunikacji do rozwiązywania wątpliwości i uwag, które mogły pojawić się w czasie egzaminowania.
Sesja szkoleniowa nr 1: 3 przypadki pacjentów na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym. Ten etap trwał 10 dni. Cel: sprawdzenie umiejętności krytycznego myślenia.
Sesja szkoleniowa nr 2: Przypadki z sesji szkoleniowej nr 2 zostały omówione, przeanalizowane i porównywane do faktycznych decyzji. Ten etap trwał 2 dni.
Sesja szkoleniowa nr 3: Czas na ewaluację i podsumowanie. Ten etap trwał 24 h.

Wyniki egzaminu na wirtualnym pacjencie

W okresie od lutego 2021 r. do listopada 2022 r. oceniono wiedze i umiejętności 418 uczestników, uzyskując wyniki od 72,33 do 93,14, ogólna średnia 80,09. Należy zwrócić uwagę, że aż 256 z 418 (ponad 61%) biorących udział w tym rodzaju egzaminowania uzyskała średnią powyżej 89 punktów ze 100 punktów możliwych do uzyskania.

Wnioski

Platforma edukacyjna Body Interact umożliwia ocenę kompetencji krytycznego myślenia w oparciu o definicję krytycznego myślenia Facione.
Definicja Facione ustanawia 3 fazy:
1) interpretacja i analiza podanych informacji
2) ocena konkretnej sytuacji za pomocą obiektywnych i subiektywnych danych;
3) analiza konsekwencji podjętej decyzji.
Szczególny nacisk położono na sprawdzenie u egzaminujących wiedzy naukowej, epidemiologicznej i klinicznej. Każdy z uczestników badania otrzymał informację zwrotną dotyczącą oceny jego działań. Egzamin został przeprowadzony zdalnie.