0
Newsletter

Bądź na bieżąco z rynkiem symulacji medycznej w Polsce i na świecie

Wróć do listy artykułów

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska z Centrum Symulacji Medycznej

02.12.2021
Nauka symulacji medycznej
centrum symulacji medycznej

”Finalny etap powrotu pielęgniarstwa do Przemyśla” – tymi słowami rektor uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej oficjalnie rozpoczął swoje przemówienie podczas dnia otwarcia Centrum Symulacji Medycznych w Przemyślu.

Nowopowstałe Centrum będzie służyło nie tylko studentom, a także lokalnej społeczności, ponieważ planowane są m.in. konsultacje dla osób z zewnątrz świadczących opiekę nad osobami starszymi.

W skład Centrum Symulacji Medycznych wchodzą pracownie wyposażone w symulatory i modele dydaktyczne. Sale Centrum mieszczą się na dwóch piętrach Kolegium Wschodniego (parter i I piętro), to łącznie 11 pracowni:
Sala wysokiej wierności osoby dorosłej, przeznaczona do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do warunków, jakie panują w szpitalu.
Sala pediatryczna ze stanowiskiem wysokiej wierności do nauki zabiegów pielęgnacyjnych (noworodek, niemowlę, dziecko starsze oraz symulator niemowlęcia wysokiej wierności do przeprowadzania scenariuszy klinicznych).
Sala do prowadzenia zajęć z zakresu badań fizykalnych i ratownictwa medycznego oraz prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.
Sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności (4 sale), wyposażone w symulatory, trenażery i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych pielęgniarek (trenażery o różnym stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych). Sale profilowane do pośredniej wierności z pielęgniarstwa: chirurgicznego/opieki paliatywnej, internistycznego/neurologicznego, psychiatrycznego, geriatrycznego/podstawy rehabilitacji.
Sala z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego/szpitalny oddział ratunkowy.
Pokój domowy osoby starszej.
Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej.
Sala do debriefingu.

Simedu wyposażyło Centrum w symulatory Susie S1001 i Newborn Tory S2210, system do debriefingu SIMStation Essential oraz trenażery, m.in.: Teri LF04302, BT- CSIS, LM026G, P16, AR402, AR403, BT-CEAB2 (i inne).