12-odprowadzeniowe EKG – do montażu na symulatorze – duży rozmiar

Kod produktu: 12-001L

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

12-odprowadzeniowe EKG stanowi opcję rozszerzenia funkcjonalności fantomów/symulatorów średniej lub dużej wielkości.

Opis produktu

Zamontowanie 12-odprowadzeniowego EKG na fantomie lub symulatorze rozszerza trening miedzy innymi o badanie parametrów układu krążenia, wykonywanie defibrylacji oraz diagnozowanie stanów patologicznych na podstawie wskazań EKG.

Rozwijanie umiejętności:

 • nauka interpretacji wskazań EKG
 • prowadzenie prawidłowej diagnostyki

Funkcje/cechy:

 • dedykowany do współpracy z średniej lub dużej wielkości fantomami
 • umożliwia rozszerzenie treningu o 12-odporwadzeniowe EKG
 • stymulacja i defibrylacja bezpośrednio na symulowanej skórze podłączonej do interaktywnego 12-odprowadzeniowego symulatora EKG
 • możliwość dokupienia opcjonalnych przewodów treningowych do defibrylacji bez użycia rąk, z energią do 360 dżuli, a także przechwytywania energii za pomocą zewnętrznego stymulatora
 • przycisk przechwytywania jest używany do wyboru jednego z czterech wstępnie ustawionych poziomów przechwytywania stymulacji: 70 mA, 80, 90 lub 100 mA.
 • gdy natężenie prądu stymulatora jest większe niż wybrany poziom przechwytywania, na monitorze pojawią się pobudzenia stymulowane
 • symulowane krzywe/rytmy obejmują:
 • bradykardia zatokowa
 • bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I stopnia
 • bloki przedsionkowo-komorowe (AV) II stopnia, typu 1
 • bloki przedsionkowo-komorowe (AV) II stopnia, typu 2
 • bloki przedsionkowo-komorowe (AV) II stopnia, typu 2 z przedwczesnym pobudzeniem komorowym
 • bloki przedsionkowo-komorowe (AV) III stopnia
 • migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • asystolia
 • rytm zatokowy
 • częstoskurcz zatokowy
 • rytm typu torsade
 • migotanie komór
 • częstoskurcz komorowy (wysoka częstotliwość)
 • częstoskurcz komorowy (niska częstotliwość)
 • częstoskurcz nadkomorowy
 • symulacja kardiowersji za pomocą defibrylatora ręcznego, półautomatycznego lub automatycznego
 • generowanie zaburzeń odcinka ST i załamka T, w tym zawał przedniej ściany serca, zawał przedniej ściany serca z obniżeniem odcinka ST, zawał przednio-przegrodowy z uniesieniem odcinka ST, zawał ściany dolnej serca, zawał ściany dolnej serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca boczny z uniesieniem odcinka ST
 • diody LED sygnalizują rozładowanie defibrylatora, niski poziom baterii, wykrywanie impulsów stymulatora

W zestawie:

 • 12-odprowadzeniowe EKG – do montażu na symulatorze – duży rozmiar

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.