ABSIM- zaawansowany symulator palpacyjnego badania brzucha z feedbackiem

Kod produktu: AbSim

ACDET-ABSIM

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Medyczny symulator palpacyjnego badania brzucha z dotykowym, wizualnym i dźwiękowym feedbackiem. Symulator pozwala na naukę i sprawdzanie następujących krytycznych umiejętności: wykonywanie badania na prawidłowej głębokości, badanie całego obszaru brzucha, wykrycie wrażliwości na dotyk, obrony mięśniowej, powiększenia narządów oraz diagnostyki powszechnych schorzeń.

Opis produktu

AbSim to medyczny symulator palpacyjnego badania brzucha z dotykowym, wizualnym i dźwiękowym feedbackiem umożliwiający zarówno naukę niezbędnych umiejętności jak i ich testowanie. Pod skórą znajdują się symulatory organów, które stawiają opór, kiedy wykonywane jest badanie.

Symulator pozwala na naukę i test następujących krytycznych umiejętności: wykonania badania na prawidłowej głębokości, badanie całego obszaru brzucha, wykrycie wrażliwości na dotyk, obrony mięśniowej, powiększenie narządów oraz diagnostyki powszechnych schorzeń. AbSim pozwala efektywnie, skutecznie i w pełni uczyć i oceniać te krytyczne umiejętności.

AbSim może być wykorzystywany do samodzielnej nauki bez udziału instruktora, poprzez kolejne przechodzenie scenariuszy przez kursanta oraz korygującej informacji zwrotnej. Zapisane informacje pozwalają zarówno ćwiczącym jak i instruktorom na obiektywną ocenę umiejętności. Użytkownicy mają możliwość wybrania konkretnego scenariusza z patologią jak np. zapaleniem (zapalenie wyrostka czy pęcherzyka żółciowego). System może też losowo wgrać patologię, co pozwala na rozwijanie umiejętności diagnostycznych.

Tryb egzaminacyjny pozwala na stworzenie platformy testowej na której będzie obiektywnie dokumentowanie osiągnięcie celów pośrednich przez kursantów.

 

Standaryzowani pacjenci nie są w stanie odwzorowywać różnych zjawisk jamy brzusznej takich jak zapalenie czy obrona mięśniowa. Pacjenci z prawdziwymi chorobami w obrębie jamy brzusznej nie są zawsze dostępni, tak aby cała grupa mogła przećwiczyć wykonywanie badania. AbSim nie tylko można łatwo zintegrować ze standardowym curriculum, ale eliminuje on  uzależnienie od standaryzowanych pacjentów oraz umożliwia przeprowadzanie powtarzalnych zajęć, co czyni go idealnym narzędziem podczas egzaminów OSCE.

AbSim rewolucjonizuje trening kluczowych umiejętności związanych z badaniem palpacyjnym brzucha. Według badań trening z AbSim powoduje wysoce istotną poprawę umiejętności i kompetencji w zakresie badania brzucha. W szczególności, szkolenie na symulatorze AbSim powoduje znaczącą poprawę w adekwatności głębokości i dokładności badania brzucha u kursantów, wraz ze znaczącą redukcją zbyt głębokiej palpacji, która prawdopodobnie wywołałaby ból u pacjenta.

 

AbSim pozwala na szkolenie w zakresie pięciu kluczowych etapów badania brzucha:

 • Etap 1 Głębokość badania palpacyjnego

AbSim nieustannie monitoruje głębokość palpacji kursanta w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastową informację zwrotną wystarczającą do poprawy zdolności wykrywania obecności lub braku nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej. Gdy palpacja jest zbyt płytka, ekran zaznacza badany obszar na szaro, zbyt mocna palpacja zaznaczana jest na czerwono oraz słyszalny jest sygnał dźwiękowy. Kiedy palpacja jest wykonywana prawidłowo obszar jest zaznaczany na niebiesko. Pozwala to na szybką korekcję nacisku jeszcze podczas wykonywania badania.

 • Etap 2 Dokładność badania palpacyjnego

AbSim śledzi lokalizację palpacji w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastową informację zwrotną dotyczącą dokładności badania jamy brzusznej. Jeżeli jakiś obszar nie został zbadany- będzie to widoczne na ekranie.

 • Etap 3 Możliwość wielokrotnego ćwiczenia z samodzielnie wybranymi nieprawidłowościami w obrębie jamy brzusznej

AbSim przechodzi między przypadkami AUTOMATYCZNIE, bez potrzeby ręcznego umieszczania lub regulowania części wewnętrznych! Likwiduje to konieczność obecności personelu, który wymienia wewnętrzne elementy podczas zmiany przypadku.

AbSim zapewnia kursantom możliwości ćwiczenia wystarczające do skutecznego wykrywania i rozróżniania podstawowego szeregu nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej, takich jak obecność zlokalizowanej tkliwości i/lub obrony mięśniowej (np. przy zapaleniu wyrostka robaczkowego, zapalenia pęcherzyka żółciowego), i/lub organomegalii (np. splenomegalia, hepatomegalia, rozdęty pęcherz moczowy).

 • Etap 4 Samoocena poprzez badanie losowo wybranych nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej

AbSim pozwala kursantom na samoocenę ich zdolności do niezawodnego wykrywania losowo wybranych nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej (np. zlokalizowanej tkliwości lub tkliwości i obrony mięśniowej nad wyrostkiem robaczkowym, jajnikami, okrężnicą) oraz różnych form organomegalii (np. splenomegalii itp.).

 • Etap 5 Diagnozowanie przypadków zintegrowanych z różnymi nieprawidłowościami w obrębie jamy brzusznej

AbSim oferuje kursantom przykłady przypadków zintegrowanych z różnymi nieprawidłowymi wynikami badań brzucha. Możliwości ćwiczeniowe wystarczają do rozwinięcia i udoskonalenia rozwijającej się zdolności uczących się do prawidłowego diagnozowania różnych powszechnych/ważnych schorzeń jamy brzusznej.

 

Rozwijanie umiejętności:

 • wykonywanie badania palpacyjnego na odpowiedniej głębokości
 • dokładne wykonywanie badania palpacyjnego
 • diagnostyka stanów takich jak: powiększenie narządów, obrona mięśniowa, tkliwość i stany zapalne

 

Funkcje / cechy:

 • w pełni zautomatyzowany, sterowany poprzez oprogramowanie zainstalowanie na komputerze umożliwiające wybór przypadku oraz zbieranie informacji zwrotnych o przeprowadzonym badaniu
 • w pełni zautomatyzowane przejście z jednego scenariusza do drugiego (całkowicie eliminuje potrzebę konieczność fizycznej zmiany narządów przez technika podczas zmiany przypadku)
 • szybki czas przejścia pomiędzy przypadkami (około 10 sekund)
 • przyspiesza rozwój umiejętności palpacyjnych poprzez natychmiastowe, wizualne informacje zwrotne pokazujące lokalizację miejsca i głębokości palpacji każdego kursanta
 • symuluje różne powiększone organy (wątroba, śledziona)
 • symuluje wyczuwalną palpacyjnie tkliwość i obronę mięśniową
 • przyspiesza rozwój umiejętności palpacyjnych i diagnostycznych poprzez w pełni zautomatyzowaną prezentację losowo wybranych scenariuszy i natychmiastową wizualną informację zwrotną dotyczącą dokładności wyników badania palpacyjnego
 • zapewnia kursantom natychmiastowe, wizualne korygujące informacje zwrotne dotyczące dokładności wyników badania palpacyjnego każdego uczestnika/diagnozy dla każdego przypadku
 • badania potwierdzają, że kursanci po ćwiczeniu na AbSim poprawiają swoje umiejętności związane z wykonywaniem badania palpacyjnego

 

 

W zestawie:

 • symulator AbSim
 • kable do podłączenia symulatora do komputera

Uwaga! Komputer niezbędny do sterowania symulatorem nie jest dołączony do zestawu!

ACDET-ABSIM