BODY INTERACT kompletny cyfrowy system do edukacji klinicznej

Kod produktu: BodyInteract

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator w postaci oprogramowania zainstalowanego na dedykowanym stole lub komputerze wspomagający naukę podejmowania decyzji klinicznych. Dedykowany dla programów nauczania związanych z edukacją medyczną. Oferuje szereg różnorodnych scenariuszy obejmujących przypadki medyczne z zakresu opieki przedszpitalnej, SOR, opieki poszpitalnej. Ponadto wszystkie scenariusze zostały zweryfikowane przez ekspertów z każdej z 18 specjalizacji. Trening obejmuje naukę prowadzenia prawidłowej diagnostyki oraz podejmowania terapii, analizę i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej stan pacjenta, wykonywanie wirtualnych badań fizykalnych i wiele więcej.

Opis produktu

Symulator w postaci oprogramowania zainstalowanego na dedykowanym stole lub komputerze wspomagający naukę podejmowania decyzji klinicznych. Dedykowany dla programów nauczania związanych z edukacją medyczną, na kierunki pielęgniarskim, lekarskim, ratownictwie medycznym oraz dla szkół średnich i policealnych.

Przystosowany jest do stosowania zarówno w sali wykładowej, ćwiczeniowej, w centrum symulacji, do nauczania zdalnego a także do samodzielnego doskonalenia zdobytej wiedzy na własnym komputerze.

Dostępne scenariusze obejmują zagadnienia zarówno z zakresu opieki przedszpitalnej, SOR, opieki poszpitalnej. Wszystkie zostały zweryfikowane przez ekspertów z każdej z 18 specjalizacji, które obejmują swoim zasięgiem.

Dostępny jest z dwoma rodzajami licencji: licencja okresowa, odnawialna do korzystania na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze oraz wieczysta licencja zainstalowana na dedykowanym mobilnym interaktywnym stole z dużym dotykowym ekranem.

Oprogramowanie posiada wbudowany system zarządzania, który śledzi wyniki ćwiczących poprzez szczegółowe informacje podawane w czasie rzeczywistym, dostarcza pomocne pulpity nawigacyjne instruktora i ćwiczącego oraz daje możliwość konfigurowania i uruchamiania egzaminów OSCE.

Rozwijanie umiejętności:

 • nauka prowadzenia prawidłowej diagnostyki oraz podejmowania terapii
 • analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej stan pacjenta
 • nauka podejmowania wirtualnych działań mających na celu poprawę stanu pacjenta (interwencje mogą obejmować m.in.: udrażnianie dróg oddechowych, kardiowersję, umieszczanie cewników, drenów i rurek, defibrylację, stymulację, podłączanie ECMO i wiele więcej)
 • zlecanie niezbędnych badań takich jak: ……..
 • przeprowadzanie konsultacji ze specjalistą w razie konieczności
 • wirtualne podawanie oraz dawkowanie leków
 • wykonywanie wirtualnie badań fizykalnych

Funkcje/cechy:

WIRTUALNY PACJENT

 • wirtualni pacjenci reagują na wszystkie działania w czasie rzeczywistym, pozwalając na realistyczne szkolenie w zakresie oceny, diagnozy i podejmowania terapii
 • ćwiczący mogą prowadzić dialog z pacjentem, widzą i słyszą pogorszenie stanu pacjenta w czasie rzeczywistym, muszą podejmować decyzje na bieżąco, otrzymując po zakończonym scenariuszu kompleksową informację zwrotną na temat podjętych oraz oczekiwanych działań a także procentową ważoną ocenę aby poznać obszary wymagające poprawy
 • symulowany pacjent wykazuje symptomy takie jak: ból, świadomość, żylaki, blizny, bielactwo, wysypka, wybroczyny, złamania, sinica, ruchy klatki piersiowej, obrzęki, krwiaki, poparzenia, krwawienie, bladość, pobudzenie i inne (wymienione objawy występują w zależności od wybranego scenariusza)
 • ćwiczący ma możliwość monitorowania min.: poziomu glukozy, tętna, temperatury, ciśnienia krwi, saturacji, ilości moczu wydalonego w jednostce czasu, pracy serca, częstości oddechu

INTERWENCJE I LEKI

 • ćwiczący ma możliwość wybrania z listy różnych interwencji, które mają na celu poprawienie stanu pacjenta (interwencje mogą być wykonywane w obszarze udrażniania dróg oddechowych, kardiowersji, umieszczania cewników, drenów i rurek, defibrylacji, stymulacji, podłączania ECMO, hemostazy, unieruchamiania, płukania, podtrzymywania życia, podawania tlenu, pozycjonowania pacjenta, kontroli temperatury pacjenta,   dostępu przezskórnego, wykonania punkcji i drenażu, leczenia nerkozastępczego, środków bezpieczeństwa, transfuzji, stymulacji nerwu błędnego, wentylacji manualnej i mechanicznej oraz opatrywania ran)
 • ćwiczący ma możliwość wybrania z listy leków oraz podania ich pacjentowi (stan pacjenta będzie się polepszał lub pogarszał zgodnie z reakcją fizjologiczną)
 • ćwiczący ma możliwość wykonania wirtualnego telefonu, który skutkuje zleceniem wykonaniem badania (np. tomografia, angioplastyka) lub konsultacją ze specjalistą

BADANIA

 • system daje ćwiczącym możliwość wykonywania wirtualnie badań fizykalnych, a także zlecenia badań medycznych takich jak badanie bakteriologiczne, biopsja, ocena funkcji poznawczych, badania z dziedziny elektrofizjologii, badania płodu, hemodynamiki, obrazowania, funkcjonowania płuc, testów laboratoryjnych i innych
 • oprogramowanie oferuje możliwość wyboru badań z zakresów takich jak:
 • badanie bakteriologiczne
 • biopsja
 • ocena funkcji poznawczych
 • elektrofizjologia
 • elektrofizjologia
 • funkcje płuc
 • inne
 • użytkownik może wybierać spośród zestawów scenariuszy (nie ma możliwości przekładania scenariuszy pomiędzy zestawami) obejmujących różnorodne zagadnienia (scenariusze obejmujące podstawowe umiejętności, scenariusze obejmujące podstawy pielęgniarstwa i wiele innych)

 

Dostępne opcje:

WIECZYSTA LICENCJA – przy zakupie licencji wieczystej konieczny jest zakup mobilnego stołu multimedialnego w jednej z dwóch oferowanych wersji sprzętowych: z regulacją przechyłu lub stałopozycyjnego.

 • Body Interact Premium + – z możliwością instalacji na jednym urządzeniu. Licencja obejmuje 10 zestawów scenariuszy (w sumie 100 scenariuszy).
 • Body Interact Premium – z możliwością instalacji na jednym urządzeniu. Licencja obejmuje 6 zestawów scenariuszy (w sumie 60 scenariuszy).
 • Body Interact Standard – z możliwością instalacji na jednym urządzeniu. Licencja obejmuje 3 zestawów scenariuszy (w sumie 30 scenariuszy).
 • Body Interact Basic – z możliwością instalacji na jednym urządzeniu. Licencja obejmuje 2 zestawów scenariuszy (w sumie 20 scenariuszy).
LICENCJA ROCZNA
 • Body Interact Premium – z możliwością instalacji na wielu urządzeniach. Licencja obejmuje 7          zestawów scenariuszy (w sumie 70 scenariuszy).
 • Body Interact Standard– z możliwością instalacji na wielu urządzeniach. Licencja obejmuje 5 zestawów scenariuszy (w sumie 50 scenariuszy).
 • Body Interact Basic– z możliwością instalacji na wielu urządzeniach. Licencja obejmuje 3 zestawy scenariuszy (w sumie 30 scenariuszy).
 • Body Interact Lite– z możliwością instalacji na wielu urządzeniach. Licencja obejmuje 1 zestaw scenariuszy (w sumie 10 scenariuszy).

STÓŁ MULTIMEDIALNY

 • Body Interact – stół z regulacją wysokości/przechyłu BI – Adjustable
 • Body Interact – stół stałopozycyjny BI -Flat

Gwarancja na stół – 24 miesiące

Gwarancja na wsparcie i aktualizację oprogramowania – 36 miesięcy

 

Body Interact

Body Interact to system kliniczny przyjęty na całym świecie do szkolenia w zakresie podejmowania decyzji i krytycznego myślenia, z realistycznymi wirtualnymi pacjentami, w setkach scenariuszy klinicznych. Body Interact umożliwia doświadczonym medykom, jak i studentom przyśpieszenie nauki oraz rozwijanie umiejętności klinicznych.