Dydaktyczny model czaszki ludzkiej, 22 części

Kod produktu: 4708

Erler-Zimmer

1571,5 zł(1277,64 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dydaktyczny model czaszki składający się z 22 pojedynczych kości łączonych za pomocą magnesów. Stanowi idealne narzędzie dydaktyczne do nauki anatomii dla lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów. Zabarwione kości/pary kości stanowią dodatkowy walor edukacyjny.

Opis produktu

Dydak­tyczny model czaszki roz­kła­dany na 22 czę­ści. Dedy­ko­wany do nauki budowy ludz­kiej czaszki w tym budowy poje­dyn­czych kości. Posiada zabar­wione kości­/pary kości w celu uła­twie­nia ich iden­ty­fi­ka­cji. Czaszka jest łatwa w mon­tażu i demon­tażu dzięki zasto­so­wa­nym połą­cze­niom magne­tycz­nym.

Ofe­ro­wany model czaszki składa się z nastę­pu­ją­cych kości:

 • kość cie­mie­niowa (prawa i lewa)
 • kość poty­liczna
 • kość skro­niowa (prawa i lewa)
 • kość kli­nowa
 • kość sitowa
 • lemiesz
 • kość czo­łowa
 • kość jarz­mowa
 • kość podnie­bienna (prawa i lewa)
 • mał­żo­wina nosowa (prawa i lewa)
 • szczęka z uzę­bie­niem (prawa i lewa strona)
 • kość łzowa (prawa i lewa)
 • kość nosowa (prawa i lewa)
 • żuchwa z uzę­bie­niem

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiej czaszki, w tym budowy poje­dyn­czych kości oraz ich połą­czeń

Funk­cje­/ce­chy:

 • składa się z 22 poje­dyn­czych kości
 • poje­dyn­cze kości łączone za pomocą moc­nych magne­sów
 • posiada zabar­wione kości­/pary kości w celu uła­twie­nia ich iden­ty­fi­ka­cji

W zesta­wie:

 • dydak­tyczny model czaszki ludz­kiej, 22 czę­ści
 • instruk­cja

Waga: 0.8kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.