Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa [A58_8]

Kod produktu: 1000128

3B Scientific

991,87 zł(806,4 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dydaktyczny model ruchomego kręgosłupa. Zróżnicowanie kolorystyczne odcinków kręgosłupa usprawnia proces przyswajania wiedzy. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa cechu­jący się odcin­kami zróż­ni­co­wa­nymi kolo­ry­stycz­nie. Posiada widoczną dys­ko­pa­tię na pozio­mie L3-L4. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • 7 krę­gów szyj­nych
 • 12 krę­gów pier­sio­wych
 • 5 krę­gów lędź­wio­wych
 • kość krzy­żowa
 • kość guziczna
 • pełna męska mied­nica
 • kość poty­liczna
 • nerw rdze­niowy
 • tęt­nica krę­gowa (szyjna)

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiego krę­go­słupa

Funk­cje­/ce­chy:

 • odcinki krę­go­słupa zróż­ni­co­wane kolo­ry­stycz­nie
 • widoczna dys­ko­pa­tia na pozio­mie L3-L4
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • dydak­tyczny model rucho­mego krę­go­słupa

Model dostar­czany bez sto­jaka.

Dostępne opcje:

 • 1000132[A59/8] – Sto­jak do mon­tażu modelu krę­go­słupa lub szkie­letu, 3 czę­ści

Wyso­kość: 87 cm

Waga: 0.849 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.