Lap Mentor – moduł gastrektomii dystalnej

Kod produktu: LAPGASTDYS

Simbionix

Zapytaj o ofertę

Opis produktu

Moduł dystalnej gastrektomii daje możliwość przećwiczenia kluczowych etapów zabiegu w bezpiecznym środowisku. Moduł umożliwia szkolenie w zakresie kluczowych elementów procedury, od identyfikacji anatomii do wydzielenia i dysekcji wcześniej określonych regionów i węzłów chłonnych. Obszerne i interaktywne treści dydaktyczne zawierają anatomiczną mapę 3D, filmy z wykonywania prawdziwych zabiegów oraz szczegółowe raporty dotyczące wykonania procedury przez ćwiczącego.

W pierwszym przypadku, zawartym w module, uczestnicy uczą się rozpoznawać anatomię i przeprowadzają wstępne nacięcia wzdłuż sieci i krezki. Moduł przygotowuje uczestników szkolenia na potencjalne komplikacje, takie jak krwawienie i uszkodzenia narządów.

W początkowych etapach zabiegu istotne jest, aby szkolący się mógł zidentyfikować istotne struktury anatomiczne i punkty orientacyjne, aby zagwarantować skuteczność zabiegu. Następnie należy bezpiecznie rozciąć krezkę/więzadło żołądkowo-okrężnicze w obszarze pozbawionym unaczynienia, zgodnie z określonym kierunkiem. Następnie należy rozciąć krezkę, aby uzyskać całkowite oddzielenie żołądka, co jest kluczowym wstępnym krokiem przed podjęciem zbliżającej się gastrektomii.

Umiejętności:

  • Przeprowadzenie oceny przedoperacyjnej poprzez zbadanie jamy brzusznej i zidentyfikowanie elementów anatomicznych, w tym guza i przerzutów.
  • Ćwiczenie bezpiecznego i dokładnego cięcia sieci, więzadła żołądkowo-okrężniczego i krezki.
  • Poznanie sposobów uniknięcia potencjalnych powikłań, które mogą wystąpić w obrębie jelita grubego, żołądka i naczyń żołądkowo-jelitowych w trakcie dysekcji sieci.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.