Miniaturowy dwupłciowy model torsu dorosłego człowieka, składający się z 16 części

Kod produktu: B223

Erler-Zimmer

995,86 zł(809,64 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Dwupłciowy model torsu dorosłego człowieka z możliwością rozłożenia na 16 elementów, szczegółowo przedstawia budowę anatomiczną ludzkiego ciała. Pomniejszony, kompaktowy rozmiar.

Opis produktu

Dwu­pł­ciowy model torsu doro­słego czło­wieka skła­da­jący się z 16 czę­ści. Odw­zo­ro­wuje około połowę rze­czy­wi­stych roz­mia­rów. Dedy­ko­wany do nauki ana­to­mii.

Model składa się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

 • tułów
 • dwie połówki głowy (jedna połowa z demon­to­wal­nym mózgiem)
 • 2 płuca
 • serce (2 czę­ści)
 • żołą­dek
 • wątroba
 • jelita z demon­to­walną pokrywą jelita śle­pego
 • żeń­skie narządy płciowe (2 czę­ści)
 • męskie narządy płciowe (2 czę­ści)

Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii

Funk­cje­/ce­chy:

 • model dwu­pł­ciowy
 • odwzo­ro­wuje ok. połowę rze­czy­wi­stych roz­mia­rów
 • składa się z 16 czę­ści

W zesta­wie:

 • minia­tu­rowy dwu­pł­ciowy model torsu doro­słego czło­wieka, skła­da­jący się z 16 czę­ści, zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • instruk­cja

Erler Zim­mer

Wymiary: 19 x 14 x 43 cm

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.