Model ludzkiego ucha 3-krotnie powiększony, 4 części [E10]

Kod produktu: 1000250

3B Scientific

674,47 zł(548,35 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

3-krotnie powiększony model przedstawiający ludzkie ucho. Stanowi narzędzie demonstracyjne do nauki budowy anatomicznej narządu słuchu. Model zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiego ucha powięk­szo­nego 3-krot­nie. Budowa modelu obej­muje ucho zewnętrzne, środ­kowe oraz wewnętrzne. Posiada demon­to­walną błonę bęben­kową z mło­tecz­kiem, kowa­deł­kiem i strze­miącz­kiem oraz 2-czę­ściowy błęd­nik ze śli­ma­kiem i ner­wem przed­sion­kowo – śli­ma­ko­wym. Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii ludz­kiego ucha

Funk­cje­/ce­chy:

 • odwzo­ro­wuje budowę ucha w skali 3:1
 • składa się z 4 czę­ści
 • szcze­gó­łowa budowa ana­to­miczna – zewnętrzna, środ­kowa oraz wewnętrzna
 • posiada usu­walne ele­menty, takie jak błona bęben­kowa z kostecz­kami słu­cho­wymi
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik produktu
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

 • model ludz­kiego ucha w skali 3:1, 4 czę­ści, zamon­to­wany na pod­sta­wie

Waga: 1.25 kg

Wymiary: 34 x 16 x 19 cm

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.