Model ludzkiej krtani, (2-częściowy) [G22]

Kod produktu: 1000273

3B Scientific

430,76 zł(350,21 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model ludzkiej krtani składający się z dwóch części. Sprawdzi się jako narzędzie dydaktyczne zarówno w gabinecie lekarskim, jak i sali lekcyjnej. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model ludz­kiej krtani z moż­li­wo­ścią podzie­le­nia na dwie czę­ści. Sta­nowi ide­alne narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • krtań
 • kość gny­kowa
 • tcha­wica
 • wię­za­dła
 • mię­śnie
 • naczy­nia
 • nerwy
 • gru­czoł tar­czowy

Model zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ludz­kiej krtani

Funk­cje­/ce­chy:

 • model skła­da­jący się z 2 czę­ści
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model ludz­kiej krtani, 2-czę­ściowy, zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 9 x 9 x 14 cm

Waga: 0.285 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.