Model próchnicy zęba w 10-krotnym powiększeniu

Kod produktu: D214

Erler-Zimmer

360,83 zł(293,36 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Reprezentacja prawej szczęki z zębem 3 do 7 z chorobami i rozwiązaniami terapeutycznymi.

Opis produktu

Dolny trzo­no­wiec z próch­nicą, zapa­le­niem mia­zgi i zaka­że­niem oko­ło­wierz­choł­ko­wym, jak rów­nież kamie­niem nazęb­nym i zapa­le­niem dzią­seł. Model poka­zuje rów­nież pra­wi­dłową ana­to­mię, taką jak kość szczęki, nerwy, naczy­nia, wię­za­dła, szkliwo, zębina i mia­zga.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • zapo­zna­nie z cho­ro­bami zębów

Funk­cje / cechy:

  • model dol­nego trzo­nowca
  • model przed­sta­wia stany cho­ro­bowe: próch­nicę, zaka­że­nie oko­ło­wierz­choł­kowe, zapa­le­nie mia­zgi oraz kamień nazębny i zapal­nie dzią­seł
  • 10-krotne powięk­sze­nie uła­twia zapo­zna­nie się z budową zęba

W zesta­wie:

  • model zęba z próch­nicą 10-krot­nym powięk­sze­niu

Wymiary: 12 x 6 x 3.5cm

Waga: 0,15 kg

 

 

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.