Model stawu barkowego z mięśniami

Kod produktu: 4661

Erler-Zimmer

608,36 zł(494,6 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Naturalnych rozmiarów model stawu barkowego z odwzorowanymi mięśniami. Dedykowany do nauki anatomii.

Opis produktu

Natu­ral­nych roz­mia­rów model stawu bar­ko­wego. Sta­nowi narzę­dzie dydak­tyczne do nauki ana­to­mii. Posiada odwzo­ro­wany pier­ścień rota­to­rów oraz nastę­pu­jące mię­śnie:

 • nad­grze­bie­niowy
 • pod­grze­bie­niowy
 • obły mniej­szy
 • obły więk­szy
 • podło­pat­kowy
 • dwu­głowy ramie­nia

Staw o ogra­ni­czo­nej rucho­mo­ści. Zamon­to­wany na pod­sta­wie.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka ana­to­mii stawu bar­ko­wego z uwzględ­nie­niem mię­śni

Funk­cje­/ce­chy:

 • model natu­ral­nych roz­mia­rów
 • posiada odwzo­ro­wane mię­śnie
 • ogra­ni­czona rucho­mość
 • zamon­to­wany na pod­sta­wie

W zesta­wie:

 • model stawu bar­ko­wego z mię­śniami zamon­to­wany na pod­sta­wie

Wymiary: 17 x 15 x 12 cm

Waga: 0.8 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.