Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym [K25]

Kod produktu: 1014209

3B Scientific

368,41 zł(299,52 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Model prezentujący ludzką wątrobę z woreczkiem żółciowym. Dedykowany do nauki anatomii. Zapewnia darmowy dostęp do aplikacji zawierającej kursy anatomiczne.

Opis produktu

Model pre­zen­tu­jący ludzką wątrobę z worecz­kiem żół­cio­wym. Ide­alny do nauki ana­to­mii. Budowa modelu obej­muje nastę­pu­jące ele­menty:

 • 4 płaty wątro­bowe z worecz­kiem żół­cio­wym
 • zewnątrzwątro­bowe drogi żół­ciowe
 • wnęka wątroby

Model dostar­czany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta.

Każdy oryginalny model anatomiczny 3B Scientific® daje bezpośredni dostęp do jego cyfrowego odpowiednika na smartfonie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym.
Korzyści płynące z aplikacji:

 • swobodne zarządzanie obrazem modelu (rotacja, oddalanie, przybliżanie),
  wyświetlanie wybranych punktów struktur anatomicznych
 • wyświetlanie wirtualnego modelu anatomicznego odbywa się z wykorzystaniem
  funkcji Augmented Reality (AR)
 •  quizy z wynikami do ewaluacji
 • funkcja rysowania, tworzenia notatek
 • anatomia żeńska i męska
 • łatwy dostęp do treści 3D zarówno w trybie online jak i offline
 • aplikacja dostępna w 11 językach

Aby odblokować te korzyści wystarczy zeskanować kod QR dołączony do modelu, pobrać nową aplikację 3B Smart Anatomy i zarejestrować swój model.

Rozwia­nie umie­jęt­no­ści:

 • nauka budowy ana­to­micz­nej wątroby z pęche­rzy­kiem żół­cio­wym

Funk­cje­/ce­chy:

 • dostar­czany jest na pod­sta­wie, która w razie potrzeby może zostać usu­nięta
 • zapew­nia dar­mowy dostęp do apli­ka­cji zawie­ra­ją­cej cyfrowy odpowiednik modelu

W zesta­wie:

 • model wątroby z pęche­rzy­kiem żół­cio­wym na pod­sta­wie

Wymiary: 18 x 18 x 12 cm

Waga: 0.49 kg

3B Scientific

To niemiecki producent specjalizujący się w produkcji materiałów dydaktycznych do celów naukowych, medycznych i edukacji pacjentów.