Moduł cholangiografii

Kod produktu: LAPCHOLA
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł cholangiografii stanowi wyjątkową okazję do ćwiczenia etapów śródoperacyjnej procedury cholangiografii w środowisku przypominającym prawdziwe życie.

Opis produktu

Moduł cholangiografii stanowi wyjątkową okazję do ćwiczenia etapów śródoperacyjnej procedury cholangiografii w środowisku przypominającym prawdziwe życie.

Moduł pozwala praktykantowi wykonać etapy procedury od delikatnego cięcia bocznego, przez skomplikowane wprowadzenie cewnika do przewodu pęcherzykowego, po wstrzyknięcie środków kontrastowych.

Pomoce edukacyjne obejmują treści wideo, interaktywne wizualne wskazówki krok po kroku i obiektywne wskaźniki wydajności.

Umiejętności:

  • wykazanie kontroli nad przewodem pęcherzykowym za pomocą idealnie rozmieszczonych klipsów
  • wykonanie odpowiedniego nacięcie w przewodzie pęcherzykowym, unikając niepotrzebnych powiklań
  • ćwiczenie bezpiecznego i dokładnego wprowadzania cewnika do przewodu pęcherzykowego

Właściwości:

  • obejmują pomoce edukacyjne