Moduł angioplastyki tętnic wieńcowych (PTCA) z dostępem przez tętnicę udową wspólną

Kod produktu: ANGIOCORONARYINTR

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł dedykowany do nauki wykonywania czynności związanych z cewnikowaniem serca. Trening obejmuje między innymi wykonywanie diagnostycznej koronarografii, angioplastyki oraz zabiegu z nadzorem fluoroskopu i wiele więcej.

Opis produktu

Moduł przeznaczony do nauki cewnikowania serca. Zabieg naprawczy obejmuje użycie cewnika i przewodów, wykonanie diagnostycznej koronarografii, angioplastyki oraz zakładanie stentów przez dostęp udowy.

Ponadto moduł umożliwia trening następujących czynności: przeprowadzenie kompletnej  przezskórnej interwencji wieńcowej przy nadzorze fluoroskopu, użycie różnorodnych narzędzi interwencyjnych pracowni hemodynamicznej, takich jak prowadnice, cewniki diagnostyczne, prowadnice cewników, balony PTCA i stenty, cewniki aspiracyjne i więcej.

Moduł zawiera scenariusze obejmujące różnorodne przypadki medyczne, takie jak stabilna dusznica bolesna, ostry zespół wieńcowy, ostry zawał mięśnia sercowego oraz choroba wielonaczyniowa. Co więcej moduł umożliwia ćwiczenie postępowania w wypadku wystąpienia komplikacji dynamicznych takich jak dysekcja i perforacja, które mogą być odpowiedzią na działania ćwiczącego podczas procedury.

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka wykonywania czynności związanych z cewnikowaniem serca:
  • posługiwanie się cewnikami i przewodami
  • wykonywanie diagnostycznej koronarografii, angioplastyki
  • zakładanie stentów przez dostęp udowy
  • przeprowadzanie kompletnej przezskórnej interwencji wieńcowej przy nadzorze fluoroskopu
  • nauka posługiwania się różnorodnymi narzędziami interwencyjnymi pracowni hemodynamicznej
Moduł jest dostosowany do pracy z dodatkowym modułem ochrony radiologicznej AR `See the Invisible`.

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.