Moduł ostrego udaru niedokrwiennego

Kod produktu: ANGIOSTROKE

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł obejmuje naukę leczenia ostrego udaru niedokrwiennego, poprzez usunięcie skrzepu przy użyciu narzędzi stosowanych podczas zabiegów klinicznych.

Opis produktu

Moduł obejmuje leczenie wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego, poprzez usunięcie skrzepu przy użyciu mechanicznego przyrządu do trombektomii (stent retriever).

Patofizjologiczną podstawą ostrego udaru niedokrwiennego jest zamknięcie światła naczynia wewnątrzczaszkowego, zator lub miejscowa skrzeplina zmniejszające przepływ krwi do dolnej części mózgowia. W ciągu pierwszych 3-4,5 godzin po wystąpieniu udaru pacjenci są poddawani leczeniu farmakologicznemu (środek trombolityczny), w celu rozpuszczenia skrzepu.

Pacjenci, u których terapia lekiem trombolitycznym nie powiodła się lub są do niej przeciwwskazania, poddawani są procedurze endowaskularnej trombektomii, podczas której usuwa się skrzep.

Procedura usuwania skrzepu obejmuje następującego kroki:

  • przeprowadzenie diagnostycznej angiografii i lokalizacji zatoru
  • wprowadzenie mikrocewnika poza skrzep, aby ocenić lokalizację dalszego końca skrzepu
  • pozycjonowanie i umieszczenie stentu (stent retriever) za skrzepem
  • wyciągnięcie skrzepu podczas wykonywania aspiracji i napełniania cewnika balonowego

Rozwijanie umiejętności:

  • nauka leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego poprzez usuwanie skrzepu za pomocą przyrządu do trombektomii
  • przeprowadzanie diagnostycznej angiografii
  • prawidłowe lokalizowanie zatoru

3D Systems

3D Systems (Simbionix)  to amerykański producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory 3D Systems (Simbionix) to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.