Moduł procedury loboktemii

Kod produktu: LAPLOBE

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł lobektomii pozwala na powtarzane wykonywanie skomplikowanych kroków operacji lobektomii płata górnego płuca prawego z użyciem torakoskopii piersiowej (VATS – Video-Assisted-Thoracoscopic-Surgery) przy użyciu dojścia przedniego w bezpiecznym i realistycznym środowisku.

Opis produktu

Moduł lobektomii pozwala na powtarzane wykonywanie skomplikowanych kroków operacji lobektomii płata górnego płuca prawego z użyciem torakoskopii piersiowej (VATS – Video-Assisted-Thoracoscopic-Surgery) przy użyciu dojścia przedniego w bezpiecznym i realistycznym środowisku.

Moduł obejmuje kluczowe elementy procedury: badanie jamy klatki piersiowej, identyfikację, odpreparowanie i podział naczyń i oskrzeli, podział szczelin – wszystko w dynamicznym środowisku anatomicznym z ruchami oddechowymi i tętna.

Stażyści uczą się, jak unikać potencjalnych powikłań i sytuacji awaryjnych, takich jak uszkodzenie tętnicy płucnej i gałęzi żył płucnych, nerwu przeponowego, osierdzia i żyły nieparzystej. Treści dydaktyczne obejmują anatomiczną mapę 3D, filmy wideo z życia codziennego oraz szczegółowe raporty dotyczące wydajności.

Przypadek prowadzona interaktywnie – początkujący przechodzą przez kroki procedury zgodnie z wizualnymi wskazówkami.

Przypadek wolnej ręki – uczący się mogą określić optymalną sekwencję podziału naczyń i oskrzeli oraz ćwiczyć dokładne użycie narzędzi chirurgicznych, takich jak disektory, pętla naczyniowe i staplery.

NOWOŚĆ: tryb egzaminacyjny

Usprawnia szkolenie, umożliwiając interwencję egzaminującego w czasie rzeczywistym podczas procedury. Egzaminujący może wywoływać uszkodzenie naczyń, modyfikować sztywność tkanki podczas tępego odpreparowywania i ograniczać wybór narzędzia, aby przypominało wadliwe działanie narzędzia. Funkcje te mają na celu ocenę procesu podejmowania decyzji przez stażystę i reagowania na sytuacje awaryjne.​

Umiejętności:

  • kontrola jamy klatki piersiowej
  • identyfikacja, odpreparowanie i podział naczyń i oskrzeli
  • podział szczelin
  • nauka, jak unikać potencjalnych powikłań i sytuacji awaryjnych oraz postępować w razie ich wystąpienia

Właściwości:

  • dynamiczne środowisko anatomiczne z ruchami oddechowymi i tętna
  • treści dydaktyczne obejmują anatomiczną mapę 3D, filmy z prawdziwych procedur i wiele innych
  • nowość: tryb egzaminacyjny

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.