Moduł szyi

Kod produktu: U/SNECKMODULE
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł szyi dla U/S Mentor zapewnia praktyczny trening ultrasonografii szyi przy użyciu dedykowanej sondy liniowej.

Opis produktu

Moduł szyi dla U/S Mentor zapewnia praktyczny trening ultrasonografii szyi przy użyciu dedykowanej sondy liniowej. Obejmuje praktyczne zadania proceduralne i wirtualne przypadki kliniczne pacjentów, którym towarzyszy kompleksowa pomoc edukacyjna.

Zadania obejmują protokoły skanowania szyi krok po kroku (pomiary tarczycy i zaawansowane pomiary). Wirtualne przypadki pacjentów będą wymagały od ucznia samodzielnego skanowania, rozpoznawania odpowiednich struktur, dokumentowania i diagnostyki. Przypadki mają na celu szkolenie w zakresie technicznych i klinicznych aspektów badania.

Scenariusze kliniczne:

Scenariusze obejmują różne pozioym złożoności diagnostycznej, takie jak zdrowy pacjent, podejrzany, łagodny i złośliwy guz tarczycy, a także zwężenie i rozwarstwienie tętnicy szyjnej.

Docelowe specjalizacje:

 • Ultrasonografiści
 • Radiolodzy interwencyjni
 • Endokrynolodzy
 • Lekarze intensywnej terapii
 • Chirurdzy naczyniowi

Umiejętności:

 • skanowanie szyi
 • samodzielne badanie
 • rozpoznawanie odpowiednich struktur
 • udokumentowanie i postawienie diagnozy

Cechy i korzyści:

 • Realistyczne wrażenia użytkownika:
 • nowa dedykowana sonda liniowa
 • artefakty rewerberacji za ścianą tchawicy
 • pulsacja tętnic szyjnych wspólnych
 • Zwiększona wartość edukacyjna i samokształcenie:
 • kompletne środowisko dydaktyczne (anatomiczna mapa 3D, etykiety anatomiczne, schematyczne widoki i więcej)
 • wyłączność: zadania dotyczące umiejętności i zadania proceduralne
 • wyłączność: instrukcje krok po kroku dotyczące protokołów skanowania i natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące wydajności