PERC Mentor Suite moduł perikardiocentezy

Kod produktu: PercPERI

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł obejmujący zadania proceduralne i przypadki kliniczne do treningu perikardiocentezy pod kontrolą USG wraz z kompleksowymi pomocami edukacyjnymi. Ćwiczący będzie mógł wybierać między powszechnymi podejściami (pod wyrostkiem mieczykowatym, wierzchołkowym lub przymostkowym) i przećwiczyć kluczowe etapy procedury.

Opis produktu

Nakłucie osierdzia jest najczęstszą interwencją terapeutyczną we wczesnym leczeniu lub diagnozowaniu dużego, objawowego wysięku osierdziowego i tamponady serca. Wprowadzenie kontroli ultrasonograficznej znacząco poprawiło bezpieczeństwo podczas wykonywania perikardiocentezy oraz dało możliwość wyboru najlepszego podejścia anatomicznego.

Moduł ten obejmie zadania proceduralne i przypadki kliniczne do treningu perikardiocentezy pod kontrolą USG wraz z kompleksowymi pomocami edukacyjnymi. Ćwiczący będzie mógł wybierać między powszechnymi podejściami (pod wyrostkiem mieczykowatym, wierzchołkowym lub przymostkowym) i przećwiczyć kluczowe etapy procedury, takie jak badanie palpacyjne, ocena obrazu ultrasonograficznego, nakłucie igłą, wprowadzenie i weryfikacja prowadnika/cewnika, a także aspiracja płynów.

Rozwijanie umiejętności:

 • przeprowadzenie perikardiocentezy pod kontrolą USG

Funkcje/cechy:

 • Pierwsza na rynku wirtualna symulacja perikardiocentezy pod kontrolą USG.
 • Śledzenie na żywo zarówno igły, jak i sondy ultradźwiękowej — wyświetlanie położenia igły i sondy zarówno na mapie anatomicznej 3D, jak i na obrazie ultrasonograficznym.
 • Wyczuwalna namacalna wkładka do iniekcji z warstwami, zapewniająca dotykową informację zwrotną podczas nakłucia.
 • Samodzielne zadania proceduralne krok po kroku dla podejścia pod wyrostkiem mieczykowatym i przymostkowym
 • Zmiany anatomiczne wątroby, żołądka i worka osierdziowego
 • Różnorodność optymalnych lokalizacji miejsca nakłucia
 • Symulacja aspiracji płynów, ekspansji serca i pomiarów objętości w czasie rzeczywistym.
 • Różnice kliniczne: mały/umiarkowany/duży wysięk osierdziowy/tamponada
 • Powikłania, takie jak odma opłucnowa po nakłuciu płuca
 • Zwiększona wartość edukacyjna, w tym ostrzeżenia o nakłuciu narządu i pomoce wizualne, takie jak trójwymiarowy obraz igły i wskaźnik napełnienia strzykawki.
 • Ulepszony raport wydajności i ocena bezpieczeństwa zapewniają obiektywną ocenę wykonania procedury

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.