PERC Mentor Suite moduł torakocentezy

Kod produktu: PercTHORSET

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Moduł interwencyjny obejmujący wykonanie torakocentezy pod kontrolą USG. Moduł ten umożliwia ćwiczącym ćwiczenie wykonywania tego zabiegu na różnych anatomiach w których wysięk opłucnowy różni się rozmiarem, lokalizacją i nasileniem.

Opis produktu

Moduł torakocentezy obejmuje zadania praktyczne i przypadki kliniczne pozwalające na zrozumienie procedur, nabywanie umiejętności i sprawności manualnych podczas wykonywania pełnej torakocentezy pod kontrolą USG, w tym ocenę ultrasonograficzną wysięku opłucnowego, palpacji żeber, wkłucia igły i aspiracji płynów, zarówno w celach diagnostycznych, jak i terapeutycznych.

Zadania proceduralne oferują wskazówki krok po kroku dotyczące wprowadzenia igły pod kontrolą USG. Przypadki kliniczne przedstawiają realistyczne scenariusze z różnymi rozmiarami, lokalizacją i nasileniem wysięku opłucnowego. Kursant może ćwiczyć przypadki zarówno pozycji wyprostowanej, jak i leżącej (w zależności od zakupionej anatomii).

Moduł umożliwia ćwiczenie i postęp kompetencji w sposób skalowany, zaczynając od prostszych przypadków dużych wysięków, aż do skomplikowanych przypadków, takich jak mniejsze lub płatkowe wysięki. Pomoce edukacyjne pomagają zoptymalizować krzywą uczenia się, a obiektywna ocena wyników jest prezentowana po zakończeniu każdego zadania lub przypadku.

Rozwijanie umiejętności:

 • przeprowadzenie perikardiocentezy pod kontrolą USG

Funkcje/cechy:

 • Pierwsza na rynku wirtualna symulacja torakocentezy pod kontrolą USG.
 • Śledzenie na żywo zarówno igły, jak i sondy ultradźwiękowej — wyświetlanie położenia igły i sondy zarówno na mapie anatomicznej 3D, jak i na obrazie ultrasonograficznym.
 • Symulacja aspiracji płynów w czasie rzeczywistym podczas ekspansji płuc
 • Szkolenie w zakresie podejścia w płaszczyźnie i poza płaszczyzną
 • Wyczuwalna nakładka iniekcyjna z warstwami, zapewniająca dotykową informację zwrotną podczas nakłucia
 • Moduł posiada dwie wymienne anatomie: w pozycji pionowej i na wznak (w zależności od zakupionej opcji)
 • Skalowane szkolenie od początkującego do eksperta ze zróżnicowaną wielkością wysięku opłucnowego
 • Zróżnicowane scenariusze przypadków klinicznych i anatomia, takie jak zapadnięte/zdrowe płuco, ropniak, różna wysokość przepony, częstość oddechów i inne, z różnymi optymalnymi lokalizacjami miejsca nakłucia (przestrzeń międzyżebrowa).
 • Zwiększona wartość edukacyjna, w tym ostrzeżenia o nakłuciu narządu i pomoce wizualne, takie jak trójwymiarowy obraz igły i wskaźnik napełnienia strzykawki.
 • Ulepszony raport wydajności i ocena bezpieczeństwa zapewniają obiektywną ocenę wykonania procedury

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.