SAM4 Online- pakiet rozszerzający o dodatkowe dźwięki, echokardiogramy i materiały video

Kod produktu: 8001155
Zapytaj o ofertę

Opis produktu

Pakiet uaktualniający oferuje ćwiczącym dodatkową korzyść w postaci dostępu do autentycznych i wiarygodnych danych prawdziwych pacjentów przed wejściem do środowiska szpitalnego. Wybierając ten pakiet wraz z licencją SAM4 Online, można wyposażyć kursantów w cyfrowe umiejętności analizowania informacji o pacjentach i dostarczania dokładnych spostrzeżeń w rzeczywistych warunkach opieki zdrowotnej.

W przypadku zaawansowanej nauki pakiet ten oferuje następujące funkcje:

  1. 24 Prawdziwe dźwięki: zapoznaj kursantów z prawdziwymi dźwiękami osłuchowymi, zarejestrowanymi podczas diagnostyki. 24 wysokiej jakości rzeczywiste dźwięki mogą poprawić umiejętność osłuchiwania i pomóc kursantom w rozpoznawaniu różnych chorób płuc i układu oddechowego – bez angażowania prawdziwych pacjentów.
  2. 12 filmów przedstawiających echokardiogram przezprzełykowy (TTE). TTE jest najczęściej wykonywanym badaniem echokardiograficznym. Niezwykle korzystne jest zapoznanie kursantów z różnymi wynikami TTE, aby zwiększyć ich kompetencje podczas symulacji opartej na scenariuszu. W tym celu Cardionics daje swoim użytkownikom dostęp do 12 filmów TTE związanych z różnymi dźwiękami osłuchowymi. Skorzystaj z tej dodatkowej funkcji i przygotuj swoich studentów do badania TTE, zanim wkroczą do środowiska szpitalnego.
  3. Case Videos: wykorzystanie studiów przypadku w środowisku nauczania może pomóc kursantom w doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia i usprawnić proces uczenia się, zwiększając ich zaangażowanie. Za pomocą tego materiału wideo można pokazać kursantom obraz rzeczywistej interakcji pacjent-lekarz w klinice. Nagrania wideo przypadków zawierają również odpowiednie dźwięki osłuchiwania i dane pacjenta, takie jak wiek, waga, tętno, SPO2, temperatura i inne.

Pakiet uaktualniający SAM4 Online musi być zakupiony jako dodatek do licencji SAM4 Online i zawiera 200 kont, które każda instytucja może dowolnie rozdzielić między konta administratorów, nauczycieli i uczniów. Na przykład można zdecydować się na posiadanie 3 kont administratora, 7 kont nauczyciela i 190 kont ucznia.