STANDARYZOWANY PROGRAM CHEST DLA PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI BRONCHOSKOPOWYCH I BRONCHOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ

Kod produktu: BRONCHCHEST
Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Standaryzowany program nauczania CHEST (powstały w kolaboracji z the American College of Chest Physicians) dla BRONCH Mentor, ma na celu zapewnienie uczącym się możliwości nauki i prezentacji podstawowych umiejętności bronchoskopowych, a także wiedzy klinicznej i świadomego podejmowania decyzji.

Opis produktu

Standaryzowany program nauczania CHEST (powstały w kolaboracji z the American College of Chest Physicians) dla BRONCH Mentor, ma na celu zapewnienie uczącym się możliwości nauki i prezentacji podstawowych umiejętności bronchoskopowych, a także wiedzy klinicznej i świadomego podejmowania decyzji.

Standaryzowany program nauczania składa się z dwóch segmentów i można go ćwiczyć albo w wolnym trybie treningowym, albo w testowym trybie oceny.

Segment niezbędnych umiejętności w programie nauczania zapewnia wyznaczone zadania związane z nabywaniem umiejętności w celu przyspieszenia krzywej uczenia się, przy jednoczesnym zdobywaniu i zintegrowaniu podstawowych możliwości bronchoskopowych.

Segment kliniczny programu nauczania łączy treść wiedzy poznawczej i quizy dotyczące podejmowania decyzji klinicznych z praktycznym wykonaniem symulacji bronchoskopowej. Zatem umiejętności poznawcze i zdolności psychomotoryczne są sprawdzane i oceniane jako jedna, ciągła jednostka dydaktyczna.

Nabywane umiejętności:

  • nabywanie i integrowanie podstawowych zdolności bronchoskopowych
  • przygotowywanie do egzaminu praktycznego zgodnego z wytycznymi CHEST

 

Właściwości:

  • standaryzowany program nauczania składa się z dwóch segmentów i można go ćwiczyć albo w trybie treningowym, albo w testowym trybie oceny
  • optymalizacja krzywej uczenia
  • zatwierdzony i współtworzony przez CHEST (the American College of Chest Physicians)