Stół do nauki anatomii

Kod produktu: F-18

Sectra

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Stół do nauki anatomii stanowi idealną platformę szkoleniowa dla studentów medycyny, weterynarii, kadry medycznej i nie tylko. Posiada możliwość bezpośredniego dzielenia się przypadkami klinicznymi z innymi stołami za pomocą wbudowanej usługi „chmurowej” za pośrednictwem internetu. Pozwala na edytowanie, obrabianie, opisywanie i wyświetlanie przypadków fizycznie znajdujących się w serwerach „chmurowych” producenta stołu. Umożliwia generowania i wysyłanie pocztą e-mail linków z dostępem do struktur anatomicznych udostępnionego badania wraz z zapisanymi komentarzami i opisami. Funkcja ustawiania w dowolnym miejscu źródła wirtualnego światła dokoła wizualizowanego w 3D badania pozwala na uwypuklanie trójwymiarowości struktur, uwidacznianie geometrii struktur anatomicznych i generowanie cieni. Oprogramowanie stołu posiada w standardowym wyposażeniu oprogramowanie będące radiologiczną stacją opisową, zawierającą typowy zestaw standardowych narzędzi używanych przez radiologów, w tym obsługę mechanizmów listy roboczej (worklist), identyfikatorów Patient ID oraz narzędzi przepływu pracy (Workflow) dla obrazów DICOM. Stół posiada możliwość pionowej regulacji wysokości oraz regulacji przechyłu. Umożliwia to korzystanie ze stołu także osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Oprogramowanie stołu posiada funkcję blokady ekranu w trybie 3D. Technologia dotyku ekranu to ekran dotykowy pojemnościowy.

 

Opis produktu

Wirtualny stół anatomiczny 3D stanowi idealną platformę do nauki anatomii, histologii, radiografii czy planowania zabiegów ortopedycznych dla studentów medycyny, weterynarii, kadry medycznej i nie tylko.

Posiada oprogramowanie umożliwiające generowanie obrazów 3D z rzeczywistych obrazów pochodzących z różnych systemów obrazowania medycznego PACS (Picture Archiving and Communication System) z możliwością obracania, powiększania, przycinania w wybranej płaszczyźnie.

Wyposażony jest we wbudowany system PACS (Picture Archiving and Communication System) pozwalający użytkownikom na podłączenie go systemu PACS zamawiającego, bez względu na producenta systemu, oraz na otwieranie nieprzetworzonych, nie konwertowanych po drodze na żaden inny format, obrazów DICOM

Stół posiada możliwość bezpośredniego dzielenia się przypadkami klinicznymi z innymi stołami za pomocą wbudowanej usługi „chmurowej”. Po podłączeniu do Internetu użytkownicy innych stołów widzą udostępnione przypadki na liście przypadków swojego urządzenia. Pozwala na edytowanie, obrabianie, opisywanie i wyświetlanie przypadków fizycznie znajdujących się serwerach „chmurowych” producenta stołu  – możliwość zakupu z dostępem na 3 lub 5 lat

Możliwość generowania i wysyłania pocztą e-mail linków, po których kliknięciu uprawnionym użytkownikom wyświetlą się konkretne struktury anatomiczne udostępnionego badania wraz z zapisanymi komentarzami i opisami.

Stół wspiera i obsługuje bezpośrednio, bez konieczności konwersji na inny format, dowolne, kompatybilne z formatem DICOM dane z urządzeń je generujących, takich jak mammografy, aparaty USG, systemy mikroskopowe. Jeżeli te urządzenia są częścią systemu PACS, do którego podłączony jest także stół, możliwe jest bezpośrednie wyświetlanie tych danych na stole, zaraz po ich wykonaniu przez urządzenie.

Badania zaimportowane przez użytkownika zostają automatycznie dołączone do listy badań zgromadzonych i dostępnych z interfejsu sterującego pracą stołu. Nie ma konieczności ich ponownego importowania przed ponowną wizualizacją na ekranie stołu. Dotyczy to także utworzonych przez użytkownika zakładek, notatek, etykiet struktur anatomicznych, pomiarów i innych edycji zaimportowanego obrazu.

Oprogramowanie stołu umożliwia wirtualną segmentację kości odbywającą się poprzez wykonywanie odpowiednich gestów palcem na ekranie, oraz umożliwia wykonywanie tego na dowolnym obszarze ciała celem wyodrębnienia interesującego fragmentu poprzez usunięcie otaczających go kości. Segmentacja musi być możliwa do wykonania na wszystkich obrazach DICOM znajdujących się w stole a także na tych zaimportowanych przez użytkowników.

Oprogramowanie stołu posiada funkcję tworzenia zakładek, która pozwala na zapamiętanie całej pracy, wszystkich ustawień i zmian, powiększeń, segmentacji, adnotacji i innych, które użytkownik wprowadził podczas pracy z przypadkiem, także tym dodanym przez użytkownika. Funkcja ta umożliwia późniejsze wznowienie pracy z obrazem lub zaprezentowanie obszaru dokładnie takiego, jak go zachowaliśmy w zapisanej zakładce. Odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku miniaturki reprezentującej daną zakładkę w menu programu.

Funkcja ustawiania w dowolnym miejscu źródła wirtualnego światła dokoła wizualizowanego w 3D badania pozwalająca na uwypuklanie trójwymiarowości struktur, uwidacznianiu geometrii struktur anatomicznych i generowanie cieni.

Oprogramowanie stołu umożliwia dodawanie etykiet do wizualizacji struktur anatomicznych, także do importowanych przez użytkownika badań, zarówno dla interfejsu 3D jak i stacji opisowej. Etykiety mają możliwość zmiany ich koloru i późniejszego trójwymiarowego przesuwania proporcjonalnie do przesuwanego obrazu ciała. Etykiety zostają zapamiętane dla dowolnego badania i nie wymagają ponownego tworzenia, ładowania czy edycji przy ponownym otwarciu badania w widoku 3D. Pojawiają się automatycznie przy kolejnym uruchomieniu tego samego badania.

Oprogramowanie stołu posiada w standardowym wyposażeniu oprogramowanie będące radiologiczną stacją opisową, zawierającą typowy zestaw standardowych narzędzi używanych przez radiologów, w tym obsługę mechanizmów listy roboczej (worklist), identyfikatorów Patient ID oraz narzędzi przepływu pracy (Workflow) dla obrazów DICOM.

Możliwy jest natychmiastowy pomiar odległości dla różnych wyświetlanych struktur anatomicznych w trybie widoku 3D za pomocą gestu palcami na ekranie dotykowym.

Stół posiada możliwość pionowej regulacji wysokości oraz regulacji przechyłu za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie. Regulacja jest płynna płynna, to znaczy umożliwia uzyskanie dowolnej wysokości w zakresie 79- 118 cm (+/- 10%) oraz dowolnego kąta przechyłu w zakresie 0-90° (+/- 10°), umożliwiającego korzystanie ze stołu także osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Regulacja odbywa się za pomocą wbudowanego siłownika elektrycznego, sterowanego przyciskami na obudowie, dzięki czemu regulacja położenia ekranu nie wymaga od użytkownika użycia siły fizycznej.

Oprogramowanie posiada ruchome przyciski narzędzi menu głównego trybu 3D. Przy pomocy prostych gestów palcami mogą sobie je przekazywać osoby zgromadzone wokół stołu.

Możliwość obrotu obrazu we wszystkich osiach, możliwość przesunięcia obrazu, powiększenia oraz dowolnego cięcia wybranego obszaru (wirtualny skalpel).

Tryb 3D posiada opcję błyskawicznego pokazywania rozmiaru rzeczywistego wyświetlanego obszaru, za pomocą nieskomplikowanego gestu palcami na ekranie dotykowym.

Oprogramowanie stołu posiada funkcję blokady ekranu w trybie 3D. Zaznaczenia wykonane dotykiem na ekranie są wówczas widoczne ale automatycznie znikają po kilku sekundach. Tak dzieje się aż ekran nie zostanie ponownie odblokowany.

Oprogramowanie stołu posiada funkcję anonimizacji pozwalającą na usuwanie danych personalnych, automatyczne rozpoznawanie i zamazywanie twarzy, tatuaży oraz innych danych z plików DICOM, które mogłyby umożliwić identyfikację personalną podczas pracy z obrazami.

Oprogramowanie stołu posiada funkcję rekonstrukcji w dowolnej płaszczyźnie (Multi Planar Reconstruction – MPR) także dla widoku 3D (łączenie obrazu 3D z MPR na jednym ekranie).

Oprogramowanie stołu pozwala na nadawanie różnych uprawnień użytkownikom do danych zgromadzonych na dyskach twardych i innych nośnikach danych stołu. Z poziomu oprogramowania stołu możliwe jest nadawanie uprawnień dostępu dla przypadków, badań, pacjentów.

Oprogramowanie stołu umożliwia tworzenie osobnych list roboczych dla różnych klas, nauczycieli, tematów nauczania, a także tworzenie list dynamicznych w przypadku bezpośredniego podłączenia z systemem PACS.

W pasku narzędzi widoku 3D istnieje możliwość dodania i uruchomienia opcjonalnego narzędzia ortopedycznego pozwalającego dowolnie przemieszczać fragmenty uszkodzonych kości wyświetlanego przypadku i układając je jak puzzle planować zabiegi ortopedyczne. Z listy narzędzi dostępne są wówczas zestawy wirtualnych modeli 3D instrumentarium ortopedycznego.

Oprogramowanie zawiera także model anatomiczny człowieka do nauki anatomii ogólnej.

Biblioteka urządzenia zawiera szczegółowe obrazy anatomiczne różnych struktur anatomicznych umożliwiające dydaktykę na kierunkach medycznych.

System operacyjny komputera sterującego pracą stołu pozwala na instalowanie dodatkowych aplikacji.

 • wbudowany we wnętrzu podstawy jezdnej komputer stacjonarny o mocy obliczeniowej, pozwalający na płynne działanie oprogramowania producenta stołu
 • przekątna ekranu 65 cali / 163 cm
 • rozdzielczość ekranu 4K
 • technologia dotyku ekranu: ekran dotykowy pojemnościowy, 10 stref dotyku
 • rodzaj zabezpieczenia ekranu: hartowane szkło 6mm z powierzchnią antyodblaskową
 • stół zawiera złącza cyfrowe pozwalające na przyłączanie zewnętrznych monitorów i projektorów.
 • powierzchnia stołu jest odporna na wielokrotne czyszczenie.
 • obudowa stołu wyposażona jest w koła posiadające hamulce.
 • działa za pomocą zasilania 230V

Rozwijanie umiejętności:

 • nauka szczegółowej anatomii człowieka
 • diagnozowanie stanu zdrowia pacjenta na podstawie zdjęć USG, mikroskopowych, mammograficznych itp.
 • planowanie zabiegów m.in. ortopedycznych dzięki możliwości przemieszczania fragmentów uszkodzonych kości wyświetlanego przypadku i układania ich jak puzzle

Funkcje / cechy:

 • możliwość bezpośredniego dzielenia się przypadkami klinicznymi z innymi stołami za pomocą wbudowanej usługi „chmurowej”.
 • możliwość edytowania, obrabiania, opisywania i wyświetlania przypadków fizycznie znajdujących się serwerach „chmurowych” producenta stołu
 • możliwość generowania i wysyłania pocztą e-mail linków, po których kliknięciu uprawnionym użytkownikom wyświetlą się konkretne struktury anatomiczne udostępnionego badania wraz z zapisanymi komentarzami i opisami
 • funkcja ustawiania w dowolnym miejscu źródła wirtualnego światła dokoła wizualizowanego w 3D badania
 • oprogramowanie stołu posiada w standardowym wyposażeniu oprogramowanie będące radiologiczną stacją opisową, zawierającą typowy zestaw standardowych narzędzi używanych przez radiologów, w tym obsługę mechanizmów listy roboczej (worklist), identyfikatorów Patient ID oraz narzędzi przepływu pracy (Workflow) dla obrazów DICOM
 • możliwość pionowej regulacji wysokości oraz regulacji przechyłu Regulacja jest (umożliwia uzyskanie dowolnej wysokości w zakresie 79- 118 cm (+/- 10%) oraz dowolnego kąta przechyłu w zakresie 0-90° (+/- 10°)) – umożliwia to korzystanie ze stołu także osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach
 • regulacja odbywa się za pomocą wbudowanego siłownika elektrycznego (nie wymaga użycia siły fizycznej)
 • oprogramowanie stołu posiada funkcję blokady ekranu w trybie 3D
 • technologia dotyku ekranu: ekran dotykowy pojemnościowy
 • stół do nauki anatomii
 • oprogramowanie na 1 rok

Wersja dostępna również z oprogramowaniem /portalem edukacyjnym/ na 3 lata lub 5 lat

Sectra

Sectra to szwedzka firma działająca na rynku telekomunikacji i medycyny, oferująca m.in. specjalistyczne oprogramowanie dla radiologów i ortopedów. Jednym z jej sztandarowych produktów jest innowacyjny, multimedialny stół wizualizacyjny do nauki anatomii, planowania zabiegów oraz międzynarodowej kolaboracji specjalistów zorientowanych na dydaktykę za pomocą nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Sectra to jeden z pionierów cyfryzacji obrazów medycznych