Trenażer do nauki iniekcji doszpikowej

Kod produktu: 101-442

Nasco

Kupujesz większą ilość lub ktoś ma ten produkt taniej? Kliknij tutaj i negocjuj cenę!

2833,51 zł(2303,67 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Trenażer przedstawiający nogę osoby dorosłej służący do nauki iniekcji doszpikowej

Opis produktu

Noga do nauki iniek­cji doszpi­ko­wej umoż­li­wia naukę uży­wa­nia igieł B. I. G. oraz EZ-IO bez moż­li­wo­ści pobra­nia płynu po wyko­na­niu wkłu­cia. Jedną z opcji tre­na­żera jest moż­li­wość wymiany kości oraz skóry. Może być rów­nież zamo­co­wana do fan­tomu ALS STAT SB33723U, SB42995U, oraz SB36923U.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • ćwi­cze­nie iniek­cji doszpi­ko­wej

Funk­cje / cechy:

  • moż­li­wość uży­wa­nia igieł B. I. G. oraz EZ-IO
  • moż­li­wość wymiany kości oraz skóry

W zesta­wie:

  • tre­na­żer w postaci nogi osoby doro­słej

Ele­menty zamienne:

  • 101-042 – pod­stawa

Ele­menty zuży­walne:

  • 101-421 – skóra (10 sztuk)
  • 101-414 – kość (10 sztuk)

Waga: 2.04 kg

Nasco

Nasco to amerykański producent i dystrybutor trenażerów. Jego portfolio obejmuje tysiące produktów odpowiednie dla każdej gałęzi medycyny. Globalne wsparcie i dostęp do materiałów zużywalnych czynią Nasco jednym z największych producentów na rynku symulacji medycznej.