Zestaw miniaturowych modeli stóp, skala 1:2

Kod produktu: M233

Erler-Zimmer

568,06 zł(461,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Zestaw miniaturowych modeli stóp w formie stopy o prawidłowej budowie oraz dwóch stóp z deformacją. Zestaw stanowi pomniejszone o połowę repliki modeli: M230, M231, M232.

Opis produktu

Zestaw minia­tu­ro­wych modeli stóp w skali 1:2. Zestaw obej­muje jeden model stopy o pra­wi­dło­wej budo­wie oraz dwa modele stóp z defor­ma­cją (pła­sko­sto­pie, stopa wydrą­żona). Modele posia­dają widoczne struk­tury wewnętrzne: kości, mię­śnie, wię­za­dła.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

  • dia­gno­zo­wa­nie defor­ma­cji stóp, takich jak pła­sko­sto­pie oraz stopa wydrą­żona

Funk­cje­/ce­chy:

  • modele w skali 1:2
  • posia­dają widoczne struk­tury wewnętrzne
  • zestaw sta­nowi pomniej­szone o połowę repliki modeli: M230, M231, M232

W zesta­wie:

  • zestaw minia­tu­ro­wych modeli stóp, skala 1:2

Dostępne opcje:

  • M230 – model stopy czło­wieka z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M231 – model stopy czło­wieka z pła­sko­sto­piem i widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M232 – model stopy wydrą­żo­nej z widocz­nymi struk­tu­rami wewnętrz­nymi
  • M233 – zestaw minia­tu­ro­wych modeli stóp, skala 1:2

Wymiary: 12 x 5 x 6 cm

Waga: 0.6 kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.