0

Egzamin OSCE

Egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Ustrukturyzowany
Egzamin Kliniczny jest narzędziem służącym do oceny umiejętności klinicznych. Metoda ta jest jedną
z najczęściej stosowanych metod podczas ewaluacji efektów uczenia się.

Proces egzaminowania OSCE służy do standaryzowanej kwalifikacji umiejętności w warunkach
symulacyjnych i może być używany do oceny formalnej. Metody oceniające służą do ewaluacji takich
kompetencji jak zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem, umiejętność
interpretacji danych klinicznych, poprawne wykonywanie procedur (np. iniekcji, cewnikowania) czy
rozwiązywanie dylematów etycznych w różnych sytuacjach klinicznych.

Aktualnie, najczęściej egzaminy OSCE prowadzone są z wykorzystaniem symulacji medycznej, w
Centach Symulacji Medycznej w specjalnie przystosowanych salach egzaminacyjnych. Studenci
przechodzą przez szereg stacji, w których wykonują określone zadania w określonym czasie.

Egzaminatorzy obserwują działania studentów i oceniają ich kompetencje za pomocą list kontrolnych
(checklist).

Do przeprowadzenia egzaminu OSCE wykorzystuje się zarówno przeszkolonych do odgrywania ról
Standaryzowanych Pacjentów (SP), a także symulatory, trenażery, fantomy wysokiej, pośredniej i
niskiej wierności. Wykorzystanie odpowiednich zasobów zależne jest od potrzeb egzaminu.

W naszej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu przygotowywania oraz prowadzenia egzaminu OSCE.
Nasza kadra szkoleniowa to doświadczeni w prowadzeniu egzaminów OSCE, wykwalifikowani
nauczyciele akademiccy, instruktorzy symulacji medycznej posiadający wyższe wykształcenie
medyczne, a także dodatkowo posiadający doświadczenie w pracy jako pacjent standaryzowany w
polskich Centrach Symulacji Medycznej.

Podczas szkoleń wykorzystujemy nowoczesne, efektywne metody dydaktyczne, materiały
szkoleniowe oraz interaktywne narzędzia zapewniające wysoką jakość oraz efektywność kursu.
Dodatkowo, przy wcześniejszym określeniu indywidulanych celów i wymagań edukacyjnych,
dopasujemy program szkolenia do Państwa potrzeb oraz oczekiwań.

Przykładowy zakres szkolenia może obejmować m.in.:

  • planowanie stanowisk egzaminacyjnych OSCE,
  • przygotowanie kadry dydaktycznej / egzaminującej,
  • zasady prowadzenia egzaminów OSCE,
  • zasady oceniania studenta na różnych poziomach zaawansowania,
  • pracę z pacjentem standaryzowanym (SP),
  • proces komunikacji.

Więcej szkoleń i staży znajdziesz w naszym katalogu

Jesteś zainteresowany szkoleniem medycznym?

Skontaktuj się z naszym doradcą. Odpowiadamy zazwyczaj w godzinach od 08:00 do 16:00.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Specjalista ds. szkoleń medycznych

David Gaweł

tel: 781 600 873
@: d.gawel@simedu.pl

David Gaweł Simedu