0

Szkolenia Centrum Symulacji Medycznej

Prowadzimy szkolenia z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej wszystkich kierunków medycznych (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne), a także dla kadry zarządzającej oraz technicznej Centrum Symulacji Medycznej.

Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonych, wykwalifikowanych instruktorów symulacji medycznej w danej dziedzinie i indywidualnie dopasowane do Państwa wymagań oraz potrzeb, tak by było one jak najbardziej efektywne.

Poniżej lista przykładowych szkoleń:

Szkolenie z zakresu zarządzania Centrum Symulacji Medycznej

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • wprowadzenie do symulacji medycznej,
 • efektywne zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej: zasady funkcjonowania CSM, zarządzanie kadrą, zarządzanie zasobami CSM,
 • wyznaczanie celów Centrum Symulacji Medycznej,
 • rozwój zespołu i strategii: Jak uruchomić centrum symulacji medycznej (pozyskanie, planowanie oraz administrowanie szkoleniami, rozwój zespołu, finansowanie),
 • finanse
 • przegląd produktów dostępnych na rynku
 • analiza rynku
 • organizacja zawodów i konferencji z zakresu symulacji medycznej

Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej pośredniej i niskiej wierności

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • metody prowadzenia zajęć z zastosowaniem symulacji niskiej i pośredniej wierności,
 • tworzenie i realizacja zajęć (procedury, scenariusze) z zakresu symulacji niskiej i pośredniej wierności,
 • definiowanie celów edukacyjnych zajęć realizowanych metodą symulacji niskiej i pośredniej wierności w odniesieniu do efektów uczenia się,
 • techniki udzielania informacji zwrotnej, prowadzenia prebriefingu i debriefingu w symulacji niskiej i pośredniej wierności,
 • tworzenie i stosowanie list sprawdzających (check lists),
 • nauczanie elementów pracy zespołowej, komunikacji w zespole i komunikacji z pacjentem w ramach zajęć z wykorzystaniem symulacji niskiej i pośredniej wierności.

Szkolenie dla techników pracujących w Centrum Symulacji Medycznej

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • zapoznanie z funkcjonowaniem Ośrodka Symulacji Medycznej,
 • omówienie roli/zadań technika symulacji w CSM,
 • nauka obsługi symulatorów i sterowania nimi,
 • drobne naprawy i konserwacja sprzętu oraz symulatorów,
 • przygotowanie sprzętu/sal do zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej,
 • udział w symulacjach medycznych realizowanych w symulacji wysokiej wierności.

Techniki psychologiczne–komunikacja

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • komunikacja z pacjentem oraz studentem,
 • realizacja szkolenia w oparciu o cykl uczenia się Kolba,
 • elementy metodologii DM – Dialog Motywujący,
 • zachowanie procesu fazowego zmiany w procesie uczenia się.

Podstawowy kurs dla instruktorów symulacji medycznej wysokiej wierności

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • symulacja medyczna,
 • wyznaczanie celów dydaktycznych,
 • prebriefing,
 • podstawy budowania scenariuszy,
 • podstawy debriefingu,
 • ocena umiejętności.

Zaawansowane szkolenie z zakresu symulacji medycznej wysokiej wierności - tworzenie scenariuszy

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • tworzenie scenariuszy,
 • opis przypadku, cel dydaktyczny, postępowanie, algorytm symulacji, wymagania sprzętowe oraz odniesienia do literatury,
 • przygotowanie i realizacja scenariuszy wysokiej wierności,
 • debriefing.

Szkolenie egzaminatora OSCE

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • planowanie stanowisk egzaminacyjnych OSCE,
 • zasady prowadzenia egzaminów OSCE,
 • zasady oceniania studenta na różnych poziomach zaawansowania,
 • pracę z pacjentem standaryzowanym (SP),
 • proces komunikacji.

Szkolenie z zakresu pozoracji ran

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • instruktarz jak tworzyć, wykorzystywać zestawy do pozoracji ran, zestawy do tworzenia symulowanych ran,
 • pozoracja ran podczas symulacji medycznej z wykorzystaniem symulatorów, fantomów,
 • pozoracja ran podczas symulacji medycznej wykonanej za pomocą pozorantów,
 • jak tworzyć scenariusze z wykorzystaniem pozoracji/symulacji ran,
 • wskazówki dotyczące organizacji zawodów symulacji, wydarzeń z zakresu symulacji medycznej z wykorzystaniem pozoracji ran,
 • czyszczenie i konserwacja symulatorów/fantomów po zajęć z wykorzystaniem pozoracji ran.

Badanie fizykalne i EKG dla pielęgniarstwa w symulacji medycznej

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • badanie fizykalne,
 • wykorzystanie EKG w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej,
 •  scenariusze symulacyjne.

Jesteś zainteresowany szkoleniem medycznym?

Skontaktuj się z naszym doradcą. Odpowiadamy zazwyczaj w godzinach od 08:00 do 16:00.

 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Simedu Sp. z o.o., Lubuska 15B 66-016, Płoty, e-mail: biuro@simedu.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Specjalista ds. szkoleń medycznych

David Gaweł

tel: 781 600 873
@: d.gawel@simedu.pl

David Gaweł Simedu