0

Szkolenia Centrum Symulacji Medycznej

Prowadzimy szkolenia oraz staże z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej wszystkich
kierunków medycznych (lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne), a także dla kadry
zarządzającej oraz technicznej Centrum Symulacji Medycznej. Każde ze szkoleń prowadzone jest przez doświadczonych, wykwalifikowanych instruktorów symulacji medycznej w danej dziedzinie i indywidualnie dopasowane do Państwa wymagań oraz potrzeb, tak by było one jak najbardziej efektywne.

Szeroki zakres tematyczny. W naszej ofercie znajduje się ponad 20 różnych kursów i staży dla kadry dydaktycznej, kierowniczej oraz technicznej polskich CSMów, a każdy z programów oparty jest na najnowszej i najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie. Naszą kadrę instruktorską stanową doświadczeni polscy oraz zagraniczni dydaktycy, będący nierzadko pionierami symulacji medycznej w Polsce.

Indywidualne plany szkoleniowe. Określ swoje cele i zapotrzebowania edukacyjne w zakresie konkretnej roli, obowiązków i celów zawodowych, jakie pełnisz w CSM. Dzięki temu stworzymy dla Ciebie indywidualny program szkolenia, aby jak najlepiej spełnić Twoje wymagania. Ponadto z każdym rokiem zwiększamy ilość organizowanych kursów i poszerzamy ofertę o kolejne zagadnienia, co tylko potwierdza chęć rozwijania swoich umiejętności klinicznych wśród kadry medycznej i dydaktycznej.

Szkolenia w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki szerokiej współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami jesteśmy w stanie kompleksowo zorganizować szkolenie lub staż w największych, akredytowanych centrach symulacji na uniwersytetach medycznych oraz szpitalach w ponad 50. krajach na świecie. Chciałbyś odwiedzić konkretne miejsce lub poznać sposoby pracy, dobre praktyki oraz metodykę funkcjonowania wybranego Centrum Symulacji Medycznej? Z nami zrealizujesz każdy pomysł!

Szkolenie zagraniczne „Train The Trainer” dla instruktorów symulacji medycznej na poziomie podstawowym i zaawansowanym

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • aktywne prowadzenie symulacji medycznej, prebriefingów i debriefingów;
 • umiejętność przeprowadzania symulacji na dowolnym symulatorze, bez względu na rodzaj
  lub markę;
 • omówienie wszystkich zadań trenera symulacji (używanie systemów A/V do debriefingu,
  briefingów, ocena uczestników symulacji itp.);
 • możliwość skupienia się na określonym symulatorze, jego scenariuszach lub charakterystyce;
 • zapoznanie z systemem DASH;
 • wykorzystanie symulatorów wysokiej wierności do oceny umiejętności technicznych (metoda
  4 kroków);
 • tworzenie scenariuszy wysokiej wierności;
 • elementy CRM – zarządzania w sytuacji kryzysowej;
 • praktyczne sesje symulacyjne wykorzystujące wcześniej przygotowane scenariusze
  symulacyjne.

Szkolenie zagraniczne „Train The Management” dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • różny poziom wiedzy i doświadczenia uczestników;
 • omówienie typowych wyzwań, z którymi spotyka się zarząd i administracja Centrum Symulacji (organizacja pracy CSM, harmonogram zajęć itd.);
 • jak sprawić, aby centrum symulacji było bardziej zajęte? Omówienie sposobów na zwiększenie atrakcyjności CSM i poszerzenie jego oferty dydaktycznej – praktyczne przykłady;
 • jak rozpocząć szkolenia in-situ;
 • zapoznanie ze sprzętem oraz możliwościami edukacyjnymi oferowanymi przez certyfikowany zagraniczny ośrodek CSM – wskazówki i dobre praktyki.

Szkolenie dla techników pracujących w Centrum Symulacji Medycznej

Zakres szkolenia może obejmować m.in.:

 • zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum Symulacji Medycznej;
 • omówienie roli/zadań technika symulacji w CSM;
 • nauka obsługi symulatorów i sterowania nimi;
 • właściwa komunikacja między instruktorem, a technikiem symulacji;
 • drobne naprawy i konserwacja sprzętu oraz symulatorów;
 • przygotowanie sprzętu/sal do zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej;
 • udział w symulacjach medycznych realizowanych w symulacji wysokiej wierności.

Jesteś zainteresowany szkoleniem medycznym?

Skontaktuj się z naszym doradcą. Odpowiadamy zazwyczaj w godzinach od 08:00 do 16:00.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Specjalista ds. szkoleń medycznych

David Gaweł

tel: 781 600 873
@: d.gawel@simedu.pl

David Gaweł Simedu