Fantom pielęgnacyjny niemowlęcia- dziewczynka

Kod produktu: BA73

Erler-Zimmer

424,15 zł(344,84 zł netto)

Produkt dostępny na zamówienie

Opis skrócony

Fantom pielęgnacyjny niemowlęcia- dziewczynki, dedykowany do nauki kąpania i zmiany pieluch. Posiada ruchome stawy.

Opis produktu

Peł­no­po­sta­ciowy fan­tom nowo­rodka- dziew­czynki został zapro­jek­to­wany aby umoż­li­wić naukę opieki nad nie­mow­lę­ciem w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku. Reali­stycz­nemu wygląd nowo­rodka (odwzo­ro­wane fałdy skórne, ruchome stawy) powo­duje, że ćwi­czący są jesz­cze bar­dziej zaan­ga­żo­wani. Fan­tom umoż­li­wia ćwi­czącym tre­ning kąpa­nia oraz zmie­nia­nia pie­luch.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • pie­lę­gna­cja nie­mow­lę­cia
 • kąpiel
 • zmiana pie­luch
 • ogólny pomiar
 • nauka podno­sze­nia i trzy­ma­nia nie­mow­lę­cia

Funk­cje­/ce­chy:

 • reali­styczny nowo­ro­dek z odwzo­ro­wa­nymi fał­dami skór­nymi
 • ruchome stawy
 • kształt ust umoż­li­wia naukę przy­sta­wia­nia do piersi
 • ide­alny do ćwi­czeń z pod­sta­wo­wej opieki jak kąpiel i zmiana pie­luch
 • reali­styczny wymiar: 50 cm
 • waga 1,2 kg
 • fan­tom przed­sta­wia nowo­rodka płci żeń­skiej

W zesta­wie:

• fan­tom nowo­rodka- dziew­czynka

Wymiar: 50 cm

Waga: 1,2 kg

Opcje:

 • BA72 Fan­tom pie­lę­gna­cyjny nie­mow­lę­cia- chło­piec
 • BA73 Fan­tom pie­lę­gna­cyjny nie­mow­lę­cia- dziew­czynka
 • BA77 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- chło­piec
 • BA78 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- dziew­czynka
 • BA77–1 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- chło­piec 2.4kg
 • BA78–1 Fan­tom nie­mow­lę­cia do nauki czyn­no­ści pie­lę­gna­cyjnych- dziew­czynka 2.4kg

Erler-Zimmer GmbH & Co.KG

Erler-Zimmer to niemiecki producent, który od 70 lat, tworzy modele i fantomy anatomiczne o różnym stopniu skomplikowania. Wszystkie produkty wykonane są ręcznie z najwższej jakości surowców (głównie z gumy i silikonu). Do tworzenia ich używa się nowoczesnej technologii 3D.