Fantom porodowy Noelle z OMNI2

Kod produktu: S551.250.PK.L

Gaumard

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Noelle S551.250 jest fantomem porodowym w postaci dorosłej kobiety. Posiada automatyczny system porodowy oraz bezprzewodowy system sterowania OMNI2. Umożliwia oprócz symulowania porodów prawidłowych, symulowanie porodu główkowego i pośladkowego, dystocji barkowej oraz krwotoku poporodowego. Dzięki możliwości przeprowadzania różnorodnych scenariuszy, Noelle umożliwia ćwiczącym doskonalenie umiejętności oceny sytuacji, postępowania oraz pracy zespołowej w bezpiecznym środowisku.

Opis produktu

Noelle to fantom porodowy przedstawiający postać dorosłej kobiety. Przeznaczony jest do nauki czynności porodowych i okołoporodowych. Noelle oferuje multidyscyplinarnym zespołom możliwość odbioru rzadkich porodów o wysokim ryzyku, w celu poprawy umiejętności klinicznych, komunikacji oraz osiągnięcia pewności wykonywanych czynności. Zapewnia trening opieki nad pacjentką na każdym etapie porodu. Dostarczany z fantomem zestaw SLEs (Labor & Delivery Simulation Learning Experiences) stanowi bibliotekę gotowych do użycia scenariuszy, zaprojektowanych tak, aby zmaksymalizować wydajność edukacyjną. System sterowania OMNI2 umożliwia m.in. rzeczywiste kontrolowanie przebiegu porodu – w każdej chwili można zatrzymać poród, wznowić go lub zresetować. Automatyczny system porodowy ułatwia symulację, eliminując potrzebę ręcznego operowania noworodkiem podczas przechodzenia przez kanał rodny.

Rozwijanie umiejętności:

 • intubacja przez nos i usta (ETT/LMA)
 • wentylacja dodatnim ciśnieniem
 • odchylenie głowy, wysunięcie podbródka i wysunięcie szczęki
 • iniekcja dożylna, domięśniowa
 • pomiar tętna
 • nauka postępowania podczas wystąpienia dystocji barkowej
 • wykonywanie manewrów położniczych (manewr Zavanelliego i McRobertsa, Loveseta oraz Mauriceau-Smellie-Veit)
 • nauka korzystania z przyrządów używanych podczas porodu wspomaganego (próżnociąg i kleszcze)
 • odbieranie porodu poprzez cesarskie cięcie
 • wykonywanie masażu macicy
 • szycie nacięcia krocza
 • nauka wykonywania tamponady balonowej
 • zakładanie klipsów na pępowinę

Funkcje/cechy:

 • OGÓLNE
 • pełnopostaciowy fantom kobiety
 • zestaw scenariuszy SLEs (Labor & Delivery Simulation Learning Experiences)
 • przegubowa szyja, szczęka, kończyny górne i dolne
 • monitorowanie wykonania RKO w czasie rzeczywistym
 • fantom wyposażony jest w automatyczny system porodowy
 • wirtualne monitorowanie płodu: TOCO i FHR (opcjonalne przy użyciu wirtualnego monitora)
 • schodzenie płodu sterowane poprzez oprogramowanie
 • możliwość programowania parametrów życiowych za pomocą tabletu z oprogramowaniem
 • NEUROLOGIA
 • manualne otwieranie i zamykanie oczu
 • reakcje źrenic – zwężanie, rozszerzanie (niezależna reakcja źrenicy prawego i lewego oka)
 • UKŁAD ODDECHOWY I ODDYCHANIE
 • widoczne struny głosowe
 • widoczne unoszenie klatki piersiowej podczas wentylacji dodatnim ciśnieniem
 • wentylacja jest wykrywana i zapisywana
 • DOSTĘPY NACZYNIOWE
 • ramię z możliwością iniekcji
 • iniekcja domięśniowa w udo
 • PORÓD
 • różne pozycje porodowe
 • wykonywanie manewru Leopolda
 • wirtualne monitorowanie płodu: TOCO i FHR (opcjonalne przy użyciu wirtualnego monitora)
 • odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjne miednicy
 • realistyczne rozszerzanie szyjki macicy
 • programowalne tony serca płodu (z monitorem pacjenta)
 • precyzyjny system porodowy
 • programowalny czas trwania porodu
 • schodzenie płodu sterowane poprzez oprogramowanie
 • poród wspomagany: próżnociąg i kleszcze
 • postępowanie podczas dystocji barkowej: widoczne cofanie główki, ucisk nadłonowy, manewr Zavanelliego i McRobertsa
 • poród pośladkowy- zupełne, niezupełne, stópkowe; możliwość wykonania manewru Loveseta oraz Mauriceau-Smellie-Veit
 • poród poprzez cesarskie cięcie
 • realistyczne łożysko z odłączanymi fragmentami
 • możliwość przecinania pępowiny i zakładania na nią zacisków
 • symulowanie wypadnięcia pępowiny oraz węzłów prawdziwych
 • OPIEKA POPORODOWA
 • wymienne wkładki do nauki nacinania krocza
 • wyczuwalne podczas palpacji dno macicy
 • przeprowadzanie masażu macicy – miękka tkanka brzucha oraz macica zapewniają ćwiczącym realistyczne odczucia podczas wykonywania masażu
 • oszacowanie utraty krwi – zbiornik na sztuczną krew o pojemności 1000 ml umożliwia symulowanie utraty znacznej ilości krwi
 • możliwość ćwiczenia tamponady balonowej
 • STEROWANIE
 • bezprzewodowe sterowanie przy użyciu tabletu z oprogramowaniem OMNI2
 • eCPR – sensory umożliwiają monitorowanie wykonania RKO w czasie rzeczywistym
 • możliwość programowania ponad 35 parametrów życiowych: HR, EKG, RR, BP, O2SAT, ETCO2, puls i inne
 • możliwość podłączenia opcjonalnego wirtualnego monitora pacjenta – łącze bezprzewodowe
 • kompleksowa biblioteka EKG
 • automatyczne sterowanie przebiegiem porodu: zatrzymanie, wznowienie, prędkość schodzenia płodu, reset
 • kontrola dystocji barkowej
 • sterowanie monitorem płodu – podstawowa linia serca płodu, zmienność i przyspieszenie/oddalenie – częstotliwość skurczu, czas trwania, intensywność i ton spoczynkowy – sprzężenie, zmienność, tony spoczynkowe
 • modelowanie niewydoloności oddechowej u noworodka
 • kontrola przeprowadzanej resuscytacji noworodka
 • POZOSTAŁE FUNKCJE
 • tętno wyczuwalne na obu tętnicach szyjnych, promieniowych i ramieniowych (manualne)
 • wirtualny monitor (opcjonalnie)

W zestawie:

 • fantom w postaci dorosłej kobiety
 • tablet z OMNI2
 • zestaw scenariuszy SLEs (Labor & Delivery Simulation Learning Experiences)

Elementy zamienne:

 • łożysko z demontowalnymi fragmentami

Elementy zużywalne:

 • 100.971.(D/L/M) – kanał rodny (jasna karnacja, śniada karnacja, ciemna karnacja)
 • wymienna pępowina
 • lubrykant
 • wkładka symulująca nacięcie krocza do szycia
 • 100.810 – zestaw wymiennych żył
 • 100.813.(D/L/M) – wymienna skóra ręki (jasna karnacja, śniada karnacja, ciemna karnacja)
 • 200.813.L – wymienna skóra rąk

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.