HAL S5301- zaawansowany symulator osoby dorosłej z mimiką twarzy i realistycznym ruchem pozwalającymi na symulowanie udaru

Kod produktu: S5301-I.PK.L

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Zaawansowany symulator osoby dorosłej zacierający granicę pomiędzy symulacją a rzeczywistością. Dzięki mimice twarzy, realistycznemu ruchowi i streaming audio, pomaga ćwiczącym w zrozumieniu bardziej subtelnych sygnałów pacjenta. Symulator pozwala na przeprowadzenie realistycznych scenariuszy udaru z odruchami motorycznymi, w tym opadaniem twarzy i ruchem głowy, ramion i rąk.

Opis produktu

HAL S5301 to najbardziej zaawansowany symulator od firmy Gaumard. Od pomocy w stanach nagłych po OIOM- HAL został zaprojektowany tak, aby można go było wykorzystać do realizacji celów edukacyjnych w różnych dyscyplinach klinicznych i zatrzeć granicę między symulacją a prawdziwym życiem.

Komunikacja między pacjentem a lekarzem jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. HAL S5301 łączy strumieniową transmisję dźwięku, mimikę twarzy i realistyczny ruch, dzięki czemu interakcja z ćwiczącymi staje się bardziej naturalna, pomagając im w zrozumieniu bardziej subtelnych sygnałów pacjenta.

HAL S5301 pozwala na przeprowadzanie realistycznych scenariuszy udaru z symptomami takimi jak: opadanie twarzy i ruchy głowy, ruchy głowy, ramion i rąk.

HAL został zaprojektowany od podstaw z myślą o prawdziwych, realistycznych szkoleniach in situ- współpracuje z najszerszą gamą rzeczywistych respiratorów mechanicznych, monitorów pacjenta i czujników oraz defibrylatorów spośród wszystkich symulatorów w swojej klasie. HAL S5301 przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie symulowanej fizjologii serca, układu oddechowego i naczyniowego, w tym dostęp tętniczy, podatność płuc, osłuchiwanie tonów serca, płuc i perystaltyki jelit i wiele innych.

Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści:

 • intubacja, podłączenie do respiratora, odstawienie od respiratora
 • analiza i wyciąganie wniosków ze wskazań aparatury monitorującej pacjenta
 • opieka nad pacjentem z podejrzeniem udaru (rozpoznanie objawów motorycznych i mowy)
 • pomiar ciśnienia krwi, nasycenia tlenem, kapnografii, glukozy we krwi, nawrotu kapilarnego
 • uzyskanie dostępu dożylnego, tętniczego, doszpikowego (piszczel, ramię), iniekcja domięśniowa
 • cewnikowanie pęcherza moczowego
 • osłuchiwanie tonów serca, dźwięków płuc i perystaltyki jelit
 • tamowanie krwawień
 • resuscytacja krążeniowo oddechowa, defibrylacja przy użyciu rzeczywistej energii
 • sprawdzenie reakcji na ból
 • wykonanie konikotomii, tracheotomii, odbarczenia odmy i torakocentezy

Funk­cje / cechy:

OGÓLNE:

 • Anatomicznie dokładne proporcje dorosłego mężczyzny; wzrost 175 cm, waga 61 kg
 • Realistyczna skóra z wyczuwalnymi punktami orientacyjnymi i płynnie zginającymi się stawami: szyja, szczęka, ramiona, łokcie, nadgarstki, palce, biodra, kolana, kostki
 • Realistyczna ruchomość umożliwia przyjęcie typowych pozycji pacjenta pozycje pacjenta: leżąca, leżąca na boku, pozycja Fowlera
 • Całkowicie bezprzewodowy zarówno jeśli chodzi o sterowanie jak i zasilanie: wszystkie funkcje są w pełni sprawne podczas transportu
 • Wewnętrzny akumulator zapewnia wielogodzinną pracę
 • Sterowany poprzez Microsoft Surface Pro z zainstalowanym oprogramowaniem UNI® 3.0
 • Pakiet scenariuszy HAL S5301 Simulation Learning Experiences™
 • Obsługuje łączność Bluetooth, RF i łączność przewodową
 • Zgodność z opcjonalnym systemem ultrasonograficznym Gaumard
 • Zgodność z opcjonalnym systemem audio-video Care in Motion™

NEUROLOGIA

 • Programowalna częstotliwość mrugania, rozszerzenia źrenic i ruchu gałek ocznych
 • Programowalna reakcja źrenic na światło (konsensualna i niekonsensualna)
 • Prawidłowe i nieprawidłowe ruchy gałek ocznych oraz schorzenia w tym zez, ptoza i inne
 • Interaktywne oczy mogą podążać za poruszającym się obiektem
 • Bezprzewodowa transmisja głosu: bądź głosem HALa i słuchaj odpowiedzi uczestników w czasie rzeczywistym
 • Oprogramowanie zawiera obszerną bibliotekę wysokiej jakości nagranych wcześniej odpowiedzi w języku angielskim i hiszpańskim
 • Nagrywanie i odtwarzanie własnych fraz głosowych w dowolnym języku
 • Aktywny ruch ust synchronizuje się z głosem: zamykanie i otwieranie, uśmiech, jednostronne opadanie warg, szczękościsk
 • Aktywne ruchy szyi: rotacja, zgięcie, wyprost, i ograniczony ruch szyi
 • Lokalizacja dźwięku: HAL automatycznie odwraca głowę i oczy w kierunku osoby mówiącej
 • Aktywna robotyka symuluje realistyczną mimikę; biblioteka obejmuje m.in. opadanie lewej strony twarzy, opadanie prawej strony twarzy, ból, zdziwienie, strach, uśmiech
 • Zaprogramowane stany emocjonalne automatycznie wyrażają niewerbalne sygnały: spokojny, zmartwiony, niespokojny i ospały
 • Aktywny odruch motoryczny prawego ramienia: potrząsanie ręką, ściskanie ręki, podnoszenie ręki, odsuwanie ręki i nieprawidłowa postawa (pozycja odkorowania/sztywności odmóżdżeniowej)
 • Realistyczne objawy kliniczne udaru obejmują opadanie twarzy, osłabienie prawej ręki, pozycję odkorowania/ sztywności odmóżdżeniowej i reakcji na ból
 • Programowalna, automatyczna reakcja na ból przy nacisku miejsca wrażliwe na nacisk: obustronne wcięcie nadoczodołowe, uszczypnięcie w mięsień czworoboczny (lewe ramię), otarcie nasady mostka i brzegu paznokcia prawego środkowego palca
 • Obsługa monitorowania typu „Train of Four” przy użyciu klinicznych urządzeń
 • Realistyczne napady częściowe toniczno-kloniczne i nietoniczno-kloniczne
 • Programowalne pocenie się (diaforeza) i łzawienie

DROGI ODDECHOWE

 • Anatomicznie dokładna jama ustna i drogi oddechowe
 • Prawidłowe i nieprawidłowe dźwięki z dróg oddechowych zsynchronizowane z wentylacją spontaniczną i/lub wspomaganą
 • Zakładania standardowych urządzeń do udrożniania dróg oddechowych w tym rurki dotchawiczej (ET), urządzeń nadkrtaniowych, rurek krtaniowych, ustno-gardłowych (OPA) i nosowo-gardłowych (NPA)
 • Programowalne trudne drogi oddechowe: obrzęk języka, skurcz krtani i obrzęk gardła
 • Wykrywanie i rejestrowanie przypadków wykonania intubacji dotchawiczej
 • Intubacja prawego oskrzela automatycznie powoduje anatomicznie prawidłowe jednostronne uniesienie klatki piersiowej
 • Umożliwia realizację scenariuszy typu „nie można intubować/nie można wentylować”.
 • Chirurgiczne drogi oddechowe pozwalają na wykonanie tracheotomii, konikotomii i intubacji wstecznej
 • Wspomaga ćwiczenia odsysania suchej wydzieliny z jamy ustnej, jamy nosowo-gardłowej i tracheostomii

ODDECH

 • Realistyczne, spontaniczne oddychanie z możliwością wyboru normalnych i nieprawidłowych wzorców
 • Możliwość osłuchiwania niezależnych dźwięków płuc w przednich i tylnych kwadrantach
 • Programowalne obustronne lub jednostronne unoszenie klatki piersiowej
 • W pełni wewnętrzne, opatentowane, dynamiczne płuca i drogi oddechowe umożliwiają korzystanie z klinicznych respiratorów mechanicznych; nie jest wymagana kalibracja, specjalne adaptery ani zewnętrzne konwertery.
 • Współpraca ze standardowymi respiratorami mechanicznymi i trybami wentylacji, w tym:
  • Ciągła wentylacja wymuszona (CMV),
  • wspomaganie/sterowanie objętością,
  • wspomaganie/sterowanie ciśnieniem,
  • wentylacja wspomagana ciśnieniowo (PSV),
  • synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa (SIMV),
  • stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
  • Wspomaganie terapeutycznych poziomów PEEP
 • Programowalne zaawansowane funkcje dróg oddechowych i płuc
  • Zmienna podatność płuc
  • Zmienny obustronny i jednostronny opór oskrzeli
  • Wysiłek wdechowy i szybkość wdechu
  • Napęd oddechowy
  • Rzeczywiste wydychanie CO2
  • Auto-PEEP
 • Zaawansowana symulacja wysiłku oddechowego umożliwia realistyczne scenariusze odstawienia od respiratora
 • Wspomaganie wentylacji mechanicznej przy zachowaniu pełnej mobilności
 • Miejsce lewej odmy opłucnowej umożliwia palpację, nacięcie, założenie drenu do klatki piersiowej wykrywane przez system, odprowadzenie płynu i założenie szwów
 • Miejsce do torakocentezy umożliwia wprowadzenie igły, system wykrywa umieszczenie igły i emituje słyszalny syk
 • Przedstawia prawidłowe i nieprawidłowe przebiegi kapnografii na klinicznych urządzeniach, w tym kształt fali ” płetwy rekina”

KARDIOLOGIA

 • 4 miejsca osłuchiwania serca: aorta, płuco, zastawka trójdzielna i mitralna
 • Monitorowanie EKG 4- i 12-odprowadzeniowego przy użyciu klinicznych monitorów
 • Generowanie uszkodzeń serca, niedokrwienia i martwicy za pomocą trójwymiarowego modelu zawału mięśnia sercowego, monitorowanie pracy serca przy użyciu 12-odprowadzeniowego EKG
 • Tworzenie własnych 12-odprowadzeniowych przebiegów EKG za pomocą interfejsu projektanta EKG
 • Monitorowanie oddechu na podstawie EKG
 • Możliwość wykonania standardowej defibrylacji, podwójnej sekwencyjnej defibrylacji (DSD), kardiowersji i stymulacji z wykorzystaniem rzeczywistej energii
 • Umożliwia umieszczenie elektrody w pozycji przednio-bocznej i przednio-tylnej
 • eCPR™ – informacje zwrotne i raporty o jakości w czasie rzeczywistym: czas do rozpoczęcia RKO, głębokość/prędkość ucisków, przerwy w uciskach, częstość wentylacji, nadmierna wentylacja, inteligentny trener resuscytacji

KRĄŻENIE

 • Obustronne wyczuwalne tętno: szyjne, ramienne, promieniowe, udowe, podkolanowe, grzbietowe stopy
 • Wykrywanie badania tętna i rejestrowanie tego w dzienniku zdarzeń
 • Programowalne zabarwienie skóry na twarzy: sinica, zaczerwienienie i bladość
 • Programowalne nasycenie tlenem; monitorowanie z wykorzystaniem klinicznych pulsoksymetrów
 • Obsługa nieinwazyjnych osłuchowych i oscylometrycznych pomiarów ciśnienia krwi za pomocą rzeczywistych monitorów i urządzeń
 • Monitorowanie wewnątrztętniczego ciśnienia krwi przy użyciu rzeczywistych urządzeń i czujników
 • Obustronne punkty dostępu do żyły umożliwiają kaniulację z cofaniem się krwi, infuzję i pobieraniem próbek
 • Miejsce dostępu do tętnicy promieniowej umożliwia cewnikowanie z flashbackiem i pobieranie próbek
 • Miejsce pobrania krwi z żyły dołu łokciowego na lewym ramieniu
 • Automatyczne rozpoznawanie leków wykrywa wirtualne leki wstrzykiwane w dolną część lewego ramienia
 • Oznaczanie stężenia glukozy z krwi pobranej z lewego palca wskazującego
 • Dostęp doszpikowy w kość piszczelową i ramienną
 • Programowalny czasu nawrotu kapilarnego na prawym środkowym palcu
 • Miejsce iniekcji domięśniowej w lewym mięśniu naramiennym

UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

 • Cewnikowanie układu moczowego mężczyzny z programowalnym powrotem płynu
 • Sterowany komputerowo wskaźnik ilości oddawanego moczu oraz mieszaniny moczu i/lub krwi
 • Programowalne nietrzymanie moczu
 • Wewnętrzny, automatycznie napełniany zbiornik na mocz o pojemności 0,7 litra

UKŁAD POKARMOWY

 • Osłuchiwanie perystaltyki jelit w czterech kwadrantach
 • Widoczne rozdęcie żołądka podczas nadmiernej wentylacji i/lub intubacji przełyku

TRAUMA

 • Wewnętrzny, automatycznie napełniany zbiornik na krew o pojemności 1,2 litra
 • Rana po krwawieniu z jamy brzusznej reaguje na ucisk i pakowanie
 • Opcjonalne urazowe kończyny (dolna i górna) posiadają krwawiące rany i pozwalają na zakładanie opaski uciskowej
 • Krwawienie jest zależne od ciśnienia krwi (sterowane komputerowo)


W zesta­wie:

 • Symulator HAL S5301
 • komputer typu tablet 12” z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym symulatorem
 • moduł komunikacji RF
 • zestaw scenariuszy SLE (w języku angielskim)
 • rana brzucha
 • zestaw akcesoriów do symulatora

Opcje:

 • 30081159A- System USG do symulatorów Gaumard
 • 30081347A- Moduł USG POCUS/eFAST do systemu USG
 • 30011856A- Kończyna TRAUMA- prawe ramię z amputacją
 • 30011859A- Kończyna TRAUMA-lewa noga z amptacją
 • 30080154B- Przyłóżkowy monitor pacjenta
 • 30081003A- Przenośny monitor pacjenta
 • PK- Care in Motion™- mobilny system do debriefingu

Gaumard

Gaumard to amerykański producent symulatorów pacjenta. Pionier rynku symulacji, posiadający w ofercie zarówno proste trenażery, jak i wysoce zrobotyzowane symulatory pacjenta wysokiej wierności oferujące niezwykły realizm doznań podczas zajęć symulacyjnych. Portfolio tego producenta to ogromny potencjał możliwych zastosowań dla wielu dziedzin medycyny.