LAP Mentor Express- przenośny symulator laparoskopowy- wersja biurkowa

Kod produktu: LAPMENEXPP

Surgical Science / Simbionix Products

Zapytaj o ofertę

Opis skrócony

Symulator LAP Mentor Express stanowi przenośną, desktopową platformę szkoleniową z zakresu treningu zabiegów laparoskopowych. Został stworzony w oparciu o opinie ekspertów ze środowiska medycznego oraz doświadczonych szkoleniowców. Dzięki niewielkim rozmiarom jest łatwy w przenoszeniu.  Zawiera 18 różnych modułów oraz blisko 70 scenariuszy symulacyjnych, włączając w to zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, bariatrycznej, ginekologii, urologii, proktologii oraz kardiochirurgii.

Po zakończonej symulacji dostępne są kompleksowe sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia zapewniające informacje zwrotne, umożliwiające dokonanie oceny  poziomu umiejętności, efektywności szkolenia oraz poczynionych postępów przez ćwiczącego.

Opis produktu

Symulator LAP Mentor Express to samodzielna, przenośna platforma biurkowa umożlwiająca trening  procedur laparoskopowych z zakresu różnych dziedzin medycyny.  Dzięki swoim małym rozmiarom, Lap Mentor Express jest idealnym narzędziem do przeprowadzania szkoleń oraz prezentacji.

Program nauczania obejmuje stale powiększającą się bazę przypadków medycznych, zarówno tych na poziomie podstawowym – zagadnienia związane z laparoskopią, jak i zaawansowanym – pełne procedury chirurgiczne. Zawiera 18 różnych modułów oraz blisko 70 scenariuszy symulacyjnych, włączając w to zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, bariatrycznej, ginekologii, urologii, proktologii oraz kardiochirurgii. Tworzenie nowych modułów symulacji LAP Mentor zapewnia najwyższą jakoś kształcenia w odniesieniu do dynamicznie rozwijających się technologii i metod wykorzystywanych w  chirurgii.

Najnowocześniejsze możliwości pracy z tkankami miękkimi umożliwiają stworzenie symulacji wysokiej wierności z uwzględnieniem skomplikowanych struktur anatomicznych oraz osi cięć chirurgicznych. Oryginalna szata graficzna wiernie odwzorowuje rzeczywisty przebieg zabiegu. Szeroki wybór narzędzi chirurgicznych oraz wirtualne ustawienie trokarów umożliwia praktyczne szkolenie umiejętności manipulowania w polu operacyjnym oraz podejmowania decyzji. Opcja treningu zespołowego “plug-and-play” wraz z symulatorem LAP Mentor III stanowi idealne rozwiązanie dla rozwijania umiejętności nietechnicznych oraz pracy w grupie, kluczowej w późniejszej pracy na sali operacyjnej.

Symulator LAP Mentor zapewnia bezpieczne i motywujące środowisko nauki, jak również kompletne rozwiązanie edukacyjne zintegrowane z programami szkoleniowymi. Skuteczność szkolenia oraz przełożenie wyuczonych umiejętności na warunki późniejszej pracy zabiegowej zostały potwierdzone przez liczne dane naukowe.

Curricula

Odpowiednio opracowane curriculum odgrywa ważną rolę w procesie nabywania umiejętności przez użytkowników. Biegłość pracy osiągnięta dzięki odpowiedniemu szkoleniu w obszarze wirtualnej rzeczywistości zmniejsza liczbę błędów podczas rzeczywistych zabiegów chirurgicznych.

Opracowanie kompleksowego curriculum jest możliwe dzięki współpracy z liderami w dziedzinie edukacji medycznej i chirurgii.

Curricula mają na celu zwiększenie motywacji uczniów do przyjemnego, efektywnego i skutecznego sposobu zdobywania nowych umiejętności za pośrednictwem symulatorów. Poniższe curricula LAP Mentor są odpowiednie dla wszystkich specjalności chirurgicznych obejmujących zabiegi laparoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ogólnej, bariatrycznej, ginekologii oraz umiejętności związanych z dbaniem o bezpieczeństwo pacjenta dla pielęgniarek pracujących na sali operacyjnej:

curricula w zakresie chirurgii ogólnej:

 • wykonywanie laparoskopowej cholecystektomii według programu opracowanego wspólnie z Imperial College
 • rozwijanie podstawowych umiejętności laparoskopowych
 • curriculum laparoskopowych umiejętności chirurgicznych (LSS – Laparoscopic Surgical Skills) – klasa 1 poziom 1
 • SORTED (Surgery for Obesity – Registrar Training and Educational Development) nabywanie umiejętności z zakresu chirurgi bariatrycznej
 • opanowanie podstawowych umiejętności i procedur laparoskopowych w ginekologii
 • kompletny program w zakresie procedury histerektomii
 • nauka procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjenta dedykowana dla pielęgniarek bloku operacyjnego
 • proponowany program ACS/APDS z zakresu umiejętności chirurgicznych dla rezydentów, faza 2: procedury zaawansowane
 • szkolenia ginekologiczno/położnicze
 • zdobywanie umiejętności z zakresu chirurgii ogólnej zgodnie z programem opracowanym wspólnie z Loyola University

Curriculum jest dostępne za pośrednictwem MentorLearn, bez ponoszenia żadnych kosztów, zarówno dla klientów wersji online, jak i offline. Korzystanie z MentorLearn w wersji Online wiąże się z szeregiem korzyści:

 • dostęp do materiałów dydaktycznych poza centrum szkoleń
 • bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy
 • czytanie materiałów, instrukcji, oglądanie filmów i przeglądanie przeprowadzonych symulacji może odbywać się zdalnie bez użycia symulatora, który w tym czasie może służyć innym
 • Wszystkie gotowe do użycia curricula są dostarczane jako ustrukturyzowana metoda szkolenia i mogą służyć jako wzór dla instytucji, które mogą dostosować je do indywidualnych potrzeb szkoleniowych, gdyż posiadają możliwość łatwego kopiowania i edycji.

Trening zespołowy

Opcja Szkolenia Zespołowego zapewnia wysoką wierność  wszystkim uczestnikom procedury. Ponadto trening zespołowy rozwija umiejętności nietechniczne, w tym: poprawa zdolności komunikacyjnych, optymalizacja koordynacji i współpracy w zespole oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji zarówno w sytuacjach rutynowych, jak i ratunkowych.

Łatwe połączenie plug-and-play pomiędzy haptycznym LAP Mentor III a przenośnymi symulatorami LAP Mentor Express pozwala na optymalne połączenie szkolenia indywidualnego i zespołowego.

Biblioteka modułów

Obszerna biblioteka modułów zapewnia szkolenia w zakresie podstawowych i zaawansowanych procedur, począwszy od ogólnych niezbędnych umiejętności, poprzez proste procedury kliniczne, a skończywszy na wymagających procedurach.

Dodatkowe moduły szkoleniowe z zakresu chirurgii laparoskopowej są stale rozwijane wraz z ciągłym postępem chirurgicznym.

Przed wykonaniem zaawansowanych zabiegów ćwiczący powinien opanować podstawowe umiejętności laparoskopowe:

 • podstawowe umiejętności
 • podstawowe zadania laparoskopowe
 • szycie podstawowe i zaawansowane

Wykorzystanie procedur minimalnego dostępu ciągle się popularyzuje i stało się złotym standardem w podstawowych zabiegach, takich jak laparoskopowa cholecystektomia i apendektomia. LAP Mentor zapewnia nieograniczone środowisko do wykonywania wszystkich etapów wyżej wymienionych zabiegów.

 • chirurgia ogólna – Lap Chole: zadania proceduralne, kompletny moduł zabiegowy, cholangiografia
 • chirurgia ogólna – apendektomia

W odpowiedzi na pojawiające się nowe procedury laparoskopowe i ewoluujące wytyczne dla chirurgii endoskopowej, Simbionix opracowuje nowe moduły szkoleniowe.

 • chirurgia ogólna – przepuklina środkowa, przepuklina pachwinowa
 • chirurgia bariatryczna- bypass żołądkowy
 • chirurgia kolorektalna- sigmoidektomia
 • urologia – nefrektomia
 • ginekologia: podstawowe procedury ginekologiczne, procedura histerektomii, zamknięcie mankietu pochwowego, szycie w myomektomii
 • torakochirurgia – lobektomia

Kompletna lista dostępnych modułów obejmuje:

 • moduł procedury histerektomii
 • moduł procedury sigmoidektomii
 • moduł procedury lobektomii
 • moduł przepukliny pachwinowej
 • moduł przepukliny w bliźnie
 • Lap Chole – moduł zadań proceduralnych
 • moduł cholangiografii
 • nefrektomia- moduł chirurgii urologicznej
 • moduł umiejętności podstawowych
 • moduł szycia podstawowego i zaawansowanego
 • moduł szycia w miomektomii
 • moduł zamknięcia mankietu pochwowego
 • moduł fundoplikacji sposobem Nissena
 • moduł niezbędnych procedur ginekologicznych
 • moduł niezbędnych zadań
 • moduł procedury appendektomii
 • moduł pełnej procedury cholecystektomii laparoskopowej lap chole
 • moduł procedury bypassu żołądkowego

Pomoce edukacyjne

Szkolenie urozmaicają liczne funkcje dydaktyczne i pomoce edukacyjne opracowywane we współpracy z ośrodkami kształcenia medycznego. Obejmują:

 • mapy anatomiczne 3D
 • instrukcje proceduralne – tekstowe i interaktywne
 • filmy z rzeczywistymi procedurami
 • konfiguracje narzędzi chirurgicznych
 • interaktywna symulacja instrumentów chirurgicznych specyficznych dla danej procedury i środowiska chirurgicznego

Obserwacja i ocena ćwiczących

Po zakończonej symulacji dostępne są kompleksowe sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia zapewniające informacje zwrotne w celu  oceny poziomu umiejętności i efektywności szkolenia. Dostęp do nich mają zarówno instruktorzy, jak również ćwiczący Opcjonalny dostęp online do systemu poprzez MentorLearn pozwala na monitorowanie aktywności symulatora i postępów ćwiczącego z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Raporty obejmują:

 • obiektywne metryki oparte na narzędziach takich jak OSATS.
 • edytowalne, indywidualnie ustalane cele przygotowane przez ekspertów z instytucji naukowych
 • wykresy krzywych uczenia się

Zarządzanie przebiegiem szkolenia

System do zarządzania programem szkolenia MentorLearn umożliwia:

 • projektowanie i dostosowywanie curriculum dla uczniów na wszystkich poziomach i w różnych dyscyplinach
 • organizacja szkoleń – możliwości zarządzania użytkownikami i grupami
 • możliwość korzystania z gotowego curriculum oraz tworzenia własnych

Dowody na skuteczność szkolenia

LAP Mentor jest używany w ośrodkach szkoleniowych akredytowanych przez ACS i jest zintegrowany z programami szkoleniowymi lub wykorzystywany do samodzielnej nauki, aby zapewnić praktyczne szkolenie dla pojedynczego uczestnika lub zespołu.

Wykazano, że umiejętności nabyte na symulatorach VR można przenieść na salę operacyjną. LAP Mentor jest jedynym laparoskopowym symulatorem treningowym wirtualnej rzeczywistości, który umożliwia trening kompletnej procedury laparoskopowej, a nie tylko jej fragmentów.

Cechy i korzyści

LAP Mentor cechuje między innymi dostępność szeregu różnorodnych symulacji zaspakajających potrzeby edukacyjne. Ponadto unikalną zaletą LAP Mentor jest wysoka wierność praktycznego szkolenia złożonych, kompletnych zabiegów laparoskopowych. Wszystko odbywa się w bezpiecznym środowisku dla uczestników szkolenia. LAP Mentor wspiera rozwój umiejętności:

 • poszerzenie wiedzy na temat procedur laparoskopowych
 • nauka podejmowania decyzji
 • poprawa umiejętności technicznych i efektywności
 • wykonywanie krytycznych etapów procedury
 • nauka czynności podejmowanych podczas wystąpienia powikłań
 • symulacje obejmujące trudne oraz rzadkie przypadki urozmaicające trening
 • dotykowe sprzężenie zwrotne podczas korzystania z narzędzi chirurgicznych utrwala pamięć mięśniową i zwiększa efektywność ich wykorzystania

Opcje:

– LAP Mentor Express- przenośny symulator laparoskopowy- wersja biurkowa

LAP Mentor Express– przenośny symulator laparoskopowy z wieżą z regulacją wysokości

– LAP Mentor III

– Team Training- trening grupowy – LAP Mentor III wraz z LAP Mentor Express

Surgical Science / Simbionix Products

Surgical Science / Simbionix Products  to szwedzki producent najbardziej zaawansowanych technologicznie i proceduralnie symulatorów interwencyjnych dla różnorakich specjalizacji medycznych. Symulatory Surgical Science / Simbionix Products to najwyższy stopień wierności, najwyższa jakość wykonania, doskonałe wsparcie klienta oraz wyjątkowo bogata biblioteka procedur, zabiegów i ćwiczeń możliwych do wykonania.